Onze school

Het Hoeksch Lyceum is een moderne school, uitgerust met een riante sportaccommodatie met klimwand, digiborden,  schoolbrede internettoegang, een modern informatiecentrum, studieruimtes en een BiNaSk-vleugel die geheel van deze tijd is. Naast de gewone schoolboeken wordt er door vrijwel alle vakken gebruik gemaakt van digitale leermiddelen in de vorm van e-learning.

Het Hoeksch Lyceum hecht ook aan goed contact met de ouders. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast worden kennismakings- en voorlichtingsavonden voor ouders georganiseerd. Ook hebben ouders driemaal per jaar de gelegenheid om tijdens ouderavonden met docenten te overleggen over de resultaten van hun kind.Meer informatie voor ouders

Debatclub Hoeksch Lyceum: de kunst van het debatteren

  • Onderwijstijd

    Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde
    gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt aangeboden (mavo: 3700 uur, havo: 4700 uur en vwo: 5700 uur). Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.
    Het Hoeksch Lyceum voldoet aan beide eisen en heeft een marge ingebouwd om eventuele lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen. Door gepersonaliseerd onderwijs kunnen individuele verschillen ontstaan.