Onze school

Het Hoeksch Lyceum is een school met een rijke traditie.

Onze school, ontstaan in 1918 als Rijks-HBS, is uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Wij hebben een duidelijke missie: een school zijn.

 • die haar leerlingen alle kansen biedt om zich verder te ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen. Jonge mensen die ontdekken wie ze zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en goed kunnen samenwerken. Zij voelen zich thuis in onze zo rijk gevarieerde samenleving.
 • waar ouders kunnen vertrouwen op professionele en betrokken medewerkers. Ouders en personeel halen samen, met respect voor elkaars rol, het beste uit het kind.
 • die medewerkers in staat stelt om met elkaar een werkklimaat te scheppen waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn.

Het Hoeksch Lyceum is een moderne school, uitgerust met een riante sportaccommodatie, zowel binnen als buiten, met een extra klimwand en fitnessruimte, digiborden, schoolbrede internettoegang, een modern informatiecentrum, studieruimtes en een BiNaSk-vleugel en Businessvleugel die geheel van deze tijd zijn.

Naast de gewone schoolboeken wordt er door vrijwel alle vakken gebruik gemaakt van digitale leermiddelen in de vorm van e-learning.

mavo, havo, atheneum en gymnasium

Het Hoeksch Lyceum kent de volgende opleidingen: mavo, havo en vwo: atheneum en gymnasium.

De verlengde brugperiode kent in het eerste en tweede jaar zowel homogene als heterogene klassen. De heterogene klas (dakpanklas) bestaat uit twee niveaus. Leerlingen kunnen in ieder geval het eerste niveau van de dakpanklas aan én hebben een goede mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het tweede niveau. Vanaf het derde leerjaar zijn er alleen homogene klassen: mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Het Hoeksch Lyceum hecht ook aan goed contact met de ouders. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast worden kennismakings- en voorlichtingsavonden voor ouders georganiseerd. Ook hebben ouders driemaal per jaar de gelegenheid om tijdens ouderavonden met docenten te overleggen over de resultaten van hun kind.Meer informatie voor ouders

Debatclub Hoeksch Lyceum: de kunst van het debatteren

 • Onderwijstijd

  Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde
  gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt aangeboden (mavo: 3700 uur, havo: 4700 uur en vwo: 5700 uur). Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.
  Het Hoeksch Lyceum voldoet aan beide eisen en heeft een marge ingebouwd om eventuele lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen. Door gepersonaliseerd onderwijs kunnen individuele verschillen ontstaan.
  Als onderwijstijd worden niet alleen de reguliere lessen aangemerkt, maar ook projectonderwijs, vakgebonden excursies, workshops, stages, lessen aan Hogeschool of Universiteit, maatwerk in de vorm van ondersteuningsuren en uitdagende leertrajecten evenals examentrainingen.