Voorlichtingsavonden voor ouders

De eerste voorlichtingsavond voor de ouder(s)/ verzorger(s) van brugklassers is aan het begin van het schooljaar. We ontvangen u dan graag om met de school en de docenten kennis te maken. Later in het schooljaar volgen nog meer avondbijeenkomsten voor de andere leerjaren waarop we u informeren over de mogelijkheden die het Hoeksch Lyceum biedt. In elk leerjaar zijn er voor de leerlingen en de ouder(s)/ verzorger(s) belangrijke keuzemomenten.

Brugklassen 1e jaar18 sept 2023
Mavo, Havo en Vwo 2e jaar5 sept 2023
Mavo 3e leerjaar12 sept 2023
Mavo 4e leerjaar12 sept 2023
Havo 3e leerjaar7 sept 2023
Havo 4e leerjaar14 sept 2023
Havo 5e leerjaar7 sept 2023
Vwo 3e leerjaar6 sept 2023
Vwo 4e leerjaar13 sept 2023
Vwo 5e leerjaar13 sept 2023
Vwo 6e leerjaar6 sept 2023

U wordt als ouder per brief persoonlijk uitgenodigd voor de ouderinformatieavonden.