Belangrijke documenten (protocollen en beleid)

Op deze pagina zijn belangrijke documenten te vinden waar onze school mee werkt, bijvoorbeeld protocollen. Mocht er iets niet duidelijk zijn of het document waar u naar zoekt staat er niet bij, laat het ons dan weten!

 

Documenten Hoeksch Lyceum (algemeen)

Reglement alcohol, tabak, drugs en andere stimuli

Bewaarblad 2023-2024

Excursieprotocol 

Leerlingstatuut HL 

Media-ICT protocol

Pestprotocol

Schoolgids Hoeksch Lyceum 2024-2025

Schoolregels Hoeksch Lyceum (jan. 2024)

Verwijderingsprotocol

Verzuimprotocol

 

Documenten onderwijsprocedures Hoeksch Lyceum

Determinatie- en bevorderingsbeleid HL 2024-2025  (overgang, overgangsnormen, bevordering)

Examenreglement Hoeksch Lyceum 2024-2025

 

 

Documenten Hoeksche School

Onze school wordt bestuurd door Stichting de Hoeksche School.
Een aantal protocollen zijn opgesteld door de Hoeksche School en zijn daarom ook voor onze school van toepassing:

Bestuursgids 2024-2025 Hoeksche School

Cameratoezicht Hoeksche School

Gescheiden ouders informatieverstrekking (jan 2021)

Klachtenregeling Hoeksche School (juli 2020)

Privacyreglement de Hoeksche School

Social Media protocol Hoeksche School

 

Documenten Ondersteuning

Dyscalculieprotocol

Dyslexieprotocol

Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

 

Overige documenten

Convenant Veiligheid (sept 2018)