Ouderraad

De ouderraad (OR) initieert en assisteert bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op de leefbaarheid en de sfeer op school.
Uit de ouderbijdrage financiert de ouderraad diverse activiteiten. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt aan de ouders een bijdrage van € 5,- gevraagd.

Activiteiten die de ouderraad organiseert of waarbij zij assisteert:

  • Brugklaslunch tijdens de introductieweek
  • Uitdelen chocolade letters tijdens Sinterklaas
  • Bezoekers voorzien van koffie, thee en fris tijdens het Open Huis
  • Assisteren tijdens een excursie naar bijvoorbeeld Naturalis, Archeon, Artis, e.d.
  • Assisteren bij de aankomst van de examenkandidaten tijdens het gala
  • Uitdelen van een ijsje in één van de laatste weken voor de zomervakantie
  • Uitreiken van koffie, thee en alcoholvrije versnaperingen tijdens de diploma-uitreiking

Leuke activiteiten waarbij de (toekomstige) leerlingen het erg naar hun zin hebben, er een gezellige sfeer hangt en waarbij het als ouder fijn is een steentje bij te kunnen dragen.

Doordat leerlingen na een aantal jaren weer de school verlaten is de ouderraad altijd op zoek naar nieuwe hulpouders. De activiteiten waarbij de ouderraad om hulp vraagt betreffen slechts enkele uurtjes werk tijdens één schooljaar.
Met zo’n 1200 leerlingen op school is deze hulp hard nodig, de ouderraad streeft er dan ook naar een flink ‘hulpouderbestand’ aan te leggen.

Meer informatie kunt u krijgen door een mail te sturen naar de ouderraad: or@hoekschlyceum.nl

De OR vergadert doorgaans zesmaal per jaar en bestaat uit de volgende leden:

mevr. M. Mantchev (voorzitter)
mevr. L. Brussaard (penningmeester)
mevr. J. de Koning (secretaris)
mevr. H. Bouman (contactpersoon hulpouders)
mevr. J. Smit (algemeen lid)

vertegenwoordiger namens school:
dhr. E. Pegels

E-mail

De ouderraad is te bereiken via: or@hoekschlyceum.nl