In verband met spam hebben wij niet de volledige email-adressen vermeld.
Het volledige emailadres kunt u zelf samenstellen door de naam, geplaatst tussen de ( ) aan te vullen met @hoekschlyceum.nl

Mentoren

 • Klas 1

  M1a –    mw. A.C.J.M. Visser – van             Dorst (a.visser)
  M1b –   dhr. M. Mourik (m.mourik)
  MH1a – dhr. L.M. Kalkman (m.kalkman)
  MH1b – dhr. B. Zoetewei (b.zoetewei)

  H1a – dhr. B. Jonas (b.jonas)
  H1b – dhr. R. van Tilborg (r.vantilborg)

  HA1a – dhr. S. Çelik (s.celik)
  HA1b – dhr. M. Braber (m.braber)

  V1a – mw. S. van Antwerpen             (s.vanantwerpen)
  V1b – dhr. drs. P.A.H. de Visser (e.devisser)
  V1c – dhr. D. Boom (d.boom)

 • Klas 2

  M2a – dhr. L. Baars (l.baars)
  M2b – dhr. J. van Spanje (j.vanspanje)
  MH2a – dhr. J. van de Ruit (j.vanderuit)

  H2a – mw. M.Keijzer (m.keijzer)
  H2b – mw. M. Waslander (m.waslander)
  H2c – dhr. B.A. van Moorst             (b.vanmoorst)
  HA2a – mw. S. Jorem (s.jorem)

  V2a – dhr. R. de Ridder (r.deridder)
  V2b – mevr. A. van Hoek (a.vanhoek)
  V2c – mw. F.W. Batenburg (f.batenburg)

 • Klas 3

  M3a – dhr. M.R.D. Hachmang             (M.Hachmang)
  M3b – mw. I. Cheggar (I.Cheggar)
  M3c – mw. A.C.J.M. Visser – van Dorst             (A.Visser)
  M3d – dhr. K. Nuiten (K. Nuiten)

  H3a – dhr. R.A.P. Langendoen             (R.Langendoen)
  H3b – dhr. R. van Loo (R.vanLoo)
  H3c – dhr. R.P.A. Rottier (A.Rottier)

  V3a – mw. drs. M. Malgrom (M.Malgrom)
  V3b – dhr. T.P.A. Uijtdewilligen             (T.Uijtdewilligen)
  V3c – H.F. Koffeman (H.Koffeman)

 • Klas 4

  M4a – mevr. S.Weeda (S.Weeda)
  M4b – dhr. P. Almeida (P. Almeida)
  M4c – dhr. M.J. van Dijk (R.vanDijk)

  H4a – mw. M. Vlot (M.Vlot)
  H4b – dhr. Y. Tahir (Y.Tahir)
  H4c – dhr. B. de Lange (B.deLange)
  H4d – dhr. F.S. Engelsma, MEd             (B.Engelsma)

  V4a – mevr. S.M. Klein (S.Klein)
  V4b – dhr. drs. A.W. Otte (A.Otte)
  V4c: – mw. J.M. le Clercq (J.leClercq)

 • Klas 5

  H5a – dhr. F.P. Ballieux (F.Ballieux)
  H5b – dhr. drs. S.P.L. Gijben (P.Gijben)
  H5c – mevr. J.G. Wijnja (J.Wijnja)
  H5d – mevr. drs. M. Ensink (M.Ensink)

  V5a – dhr. W. van Hest (W.vanHest)
  V5b – mevr. drs. I. M. Goudswaard (I.Goudswaard)
  V5c – mw. K. van Ginkel (K.vanGinkel)

 • Klas 6

  V6a – mw. drs. C.H.W.M. Wassenaar             (C.Wassenaar)
  V6b – mw. M. Neleman (M.Neleman)
  V6c – dhr. drs. P.R. den Hartog             (P.denHartog)

Zorgdocenten en - mentoren

 • Focusklas

  dhr. R. Kooren (r.kooren)
  mw. C. Ypma (c.ypma)
  mw. Z. van der Stoep (z.vanderstoep)

Vakdocenten

 • Aardrijkskunde

  mevr. D.G.S. Cristina (d.cristina)
  dhr. L.M. Kalkman (m.kalkman)
  mevr. S.M. Klein (s.klein)
  dhr. B. Lems (b.lems)
  dhr. T.P.A. Uijtdewilligen (t.uijtdewilligen)
  dhr. drs. E. de Visser (e.devisser)

 • Beeldende Vormgeving

  dhr. L. Baars (l.baars)
  mw. G.A. de Bas – Quispel (g.debas)
  mw. C.S. van Bergen (c.vanbergen)
  mw. J.P.A. de Boer (j.deboer)
  mw. H. Haers (h.haers)
  dhr. S. Jawalapersad (s.jawalapersad)
  mw. N. Masselink (n.masselink)
  mw. M.Vlot (m.vlot)

 • Biologie

  dhr. M.L.A. Braber (m.braber)
  dhr. S. Celik (s.celik)
  dhr. drs. P.R. den Hartog (p.denhartog)
  mw. I. in ’t Veld (i.intveld)
  mevr. M. van der Wolf (m.vanderwolf)

 • CKV

  mevr. M. Vlot (m.vlot)

 • Duits

  dhr. W. van Hest (w.vanhest)
  mw. E. de Jong (e.dejong)
  dhr. N. van der Laan (n.vanderlaan)

 • Economie

  dhr. F.P. Ballieux (f.ballieux)
  dhr. F.C. de Deugd (f.dedeugd)
  dhr. F.S. Engelsma, MEd (b.engelsma)
  dhr. drs. S.P.L. Gijben (p.gijben)
  dhr. M.R.D. Hachmang (m.hachmang)
  dhr. R. van Loo (r.vanloo)

 • Engels

  dhr. D. Boom (D.boom)
  mw. drs. M. Ensink (m.ensink)
  mw. R.S. Guyadeen (s.guyadeen)
  dhr. B. de Lange (b.delange)
  mw. M. Malgrom – de Brouwer (m.malgrom)
  mevr. A. Meijer (a.meijer)
  mw. A.C.J.M. Visser- van Dorst (a.visser)
  mw. S. Weeda (s.weeda)
  mw. J. Wijnja (j.wijnja)

 • Frans

  dhr. A. Belkassem (a.belkassem)
  mw. M.J.E. van der Burgh (m.vanderburgh)
  mw. drs. I.M. Goudswaard         (i.goudswaard)
  mw. M.J. Haksteeg (m.j.haksteeg)
  mw. S. Jorem (s.jorem)
  mw. S. Mete (s.mete)
  mw. M. van Roessel (m.vanroessel)
  mw. F.S. van Schooneveld         (f.vanschooneveld)
  mw. C.C.A. Vermaat – Delandre         (c.vermaat)
  mw. E.A. van der Vliet (e.vandervliet)

 • Filosofie

  dhr. drs. V.G. Huisman (v.huisman)

 • Geschiedenis

  mw. L.M. Driever, MSc (L.Driever)
  dhr. R. Kooren (R.Kooren)
  dhr. drs. A.W. Otte (A.Otte)
  dhr. R.J.T. de Ridder, MA (R.deRidder)
  dhr. B.A. van Moorst (B.vanMoorst)
  dhr. R. van Tilborg (R.vanTilborg)
  dhr. T. Yilmaz (T.Yilmaz)

 • I.B.C.

  dhr. drs. P.C.M. Legierse (P.Legierse)

 • Informatica

  dhr. P.J.G. Braas (p.braas)
  dhr. O. R. van Engelen (o.vanengelen)

 • Latijn/Grieks/KCV

  mw. F.W. Batenburg (f.batenburg)
  dhr. drs. R. van Tilburg (r.vantilburg)

 • Lichamelijke opvoeding

  dhr. S. Franken (s.franken)
  mw. C.H.F. van Ginkel (k.vanginkel)
  dhr. B. Jonas (b.jonas)
  mw. M.Keijzer (m.keijzer)
  dhr. R.A.P. Langendoen (r.langendoen)
  dhr. K. Nuiten (k.nuiten)
  dhr. J. van de Ruit (j.vanderuit)
  dhr. J. van Spanje (j.vanspanje)
  dhr. B. Zoetewei (b.zoetewei)

 • M&O

  dhr. F.P. Ballieux (f.ballieux)
  dhr. drs. P.C.M. Legierse (p.legierse)
  mw. drs. C.H.W.M. Wassenaar         (c.wassenaar)

 • Maatschappij- leer/wetenschappen

  mw. L.M. Driever, MSc (l.driever)

 • Muziek

  dhr. S.P. Verstraelen (s.verstraelen)
  mw. S.H. Zaaijer (s.zaaijer)

 • NASK

  dhr. A. Dwarkasing (a.dwarkasing)
  dhr. O.R. van Engelen (o.vanengelen)

 • Natuurkunde

  dhr. A. Bozdag (a.bozdag)
  dhr. L.J. Snellink (l.snellink)
  dhr. Ing. J.C. van Osnabrugge         (j.vanosnabrugge)
  dhr. A.J. Rijnders (a.rijnders)
  dhr. F.H.S. Visser (r.visser)

 • Nederlands

  mw. S. van Antwerpen – Pattipeiluhu         (s.vanantwerpen)
  mw. I. Cheggar (i.cheggar)
  dhr. M.J. van Dijk (r.vandijk)
  mw. A. van Hoek (a.vanhoek)
  mw. H.F. Koffeman (h.koffeman)
  mw. drs. M.M. Lagendijk (m.lagendijk)
  mw. M. Neleman (m.neleman)
  dhr. R.P.A. Rottier (a.rottier)
  mw. A. Vis (a.vis)
  mw. M. Waslander (m.waslander)
  mw. drs. C.H.W.M. Wassenaar         (c.wassenaar)

 • Scheikunde

  dhr. drs. J.R. Fröling (j.froling)
  dhr. drs. S. Mahmoudi (s.mahmoudi)

 • Wiskunde

  dhr. O. Akaouche, MEd. ing.         (o.akaouche)
  dhr. P. Almeida (p.almeida)
  mw. Ir. J.M. le Clercq (j.leclercq)
  mw. R. Guddee (r.guddee)
  dhr. J.P.M. van den Heuvel (j.vandenHeuvel)
  mw. F.E. Klaris (f.klaris)
  dhr. E.J. Koudstaal (e.koudstaal)
  dhr. E. Mayda (e.mayda)
  dhr. M. Mourik (m.mourik)
  dhr. J.W. Smit (j.smit)
  mw. E. Vos (e.vos)