Hoeksch Lyceum: Cambridge!

Alle leerlingen krijgen in de brugklas Cambridge-onderwijs aangeboden

Een goede beheersing van de Engelse taal is tegenwoordig geen overbodige luxe. Veel van onze leerlingen komen later terecht in banen waar veel Engels wordt gesproken.

Alle leerlingen krijgen in de brugklas Cambridge-onderwijs aangeboden. Op het Hoeksch Lyceum krijgen leerlingen in de onderbouw de kans in drie jaar het First Certificate in English te halen. Dit certificaat wordt afgegeven door The British Council en wereldwijd erkend als bewijs dat de leerling beschikt over B2-niveau.

De Cambridge-English lessen richten zich op de vijf vaardigheden die tijdens de Cambridge examens worden getoetst (reading, writing, speaking, listening en ‘use of English’).
Tijdens het eerste jaar wordt gewerkt met een methode op Preliminary English niveau.
In het tweede en derde jaar wordt gewerkt met een methode die de leerlingen voorbereidt op het First Certificate Examen.

Een belangrijke onderdeel van Cambridge English in de tweede en derde jaar is het bestuderen van een aantal literaire stukken van bijzondere auteurs zoals, onder anderen, Shakespeare, William Golding, Ray Bradbury en Kurt Vonnegut. Samen met hun docent gaan zij een ontdekkingsreis maken in prachtige stukken van de literatuur die niet alleen de Engelse of Amerikaanse cultuur omschrijven, maar ook hoe de mens, universeel, in het leven staat. 

Naast de extra taalvaardigheden komen de leerlingen op een ander niveau in contact met de Engelse gebruiken en cultuur door bijvoorbeeld contact te leggen met leerlingen in Engeland, workshops en excursies naar Groot Brittannië. De voertaal tijdens de lessen is Engels.

Cambridge Engels op het vwo

Het komt steeds vaker voor dat leerlingen na het behalen van een vwo-diploma verder willen studeren aan universiteiten of HBO’s in binnen- of buitenland waar Engels de voertaal is. Niet alleen worden de colleges op deze instituten in het Engels gegeven, de leerlingen moeten ook in vlot Engels presentaties houden en essays schrijven. Een zeer goede beheersing van de Engelse taal is dan vereist.

Het niveau van het landelijk vwo-examen Engels is pittig, maar niet zodanig dat de leerlingen in alle gevallen zonder problemen een universitaire opleiding in de Engelse taal kunnen volgen. Om hen nog beter toe te rusten wil het Hoeksch Lyceum in het komende cursusjaar, bij voldoende belangstelling, naast de reguliere lessen het Cambridge programma ‘Advanced in English Certificate (CAE)’ aan de klassen V4 en V5 aanbieden. Het niveau van CAE ligt hoger dan het reguliere vwo-niveau.

Het programma is ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. De cursus duurt een jaar en wordt afgesloten met examens in vijf onderdelen: lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid, en ‘use of English’ (grammatica en woordenschat). De examens worden centraal afgenomen onder regie van de British Council.

De Cambridge-diploma’s zijn internationaal erkend. Zo beschouwen buitenlandse werkgevers het CAE-diploma als garantie voor het vereiste taalniveau voor functies van hoger opgeleiden en vergroot het CAE-diploma de kans op toelating tot academische studies in het buitenland dan wel Engelstalige opleidingen in eigen land. Het Cambridgeprogramma vervangt echter niet het reguliere examen Engels. Alle leerlingen zullen te allen tijde het CSE examen Engels moeten afleggen.

Het Cambridge Engels wordt volledig buiten het normale lesprogramma aangeboden. Dit betekent dat de deelnemers niet alleen twee lesuren extra naar school zullen gaan, maar ook dat de studielast met ongeveer vier uren per week toeneemt als gevolg van extra huiswerkopdrachten. Voor leerlingen die echt gemotiveerd zijn zal dit echter geen probleem zijn.