Hoeksch Lyceum: Cambridge!

Een goede beheersing van de Engelse taal is tegenwoordig geen overbodige luxe. Veel van onze leerlingen komen later terecht in banen waar veel Engels wordt gesproken.

Op het Hoeksch Lyceum krijgen getalenteerde leerlingen in de onderbouw de kans in drie jaar het First Certificate in English te halen. Dit certificaat wordt afgegeven door The British Council en wereldwijd erkend als bewijs dat de leerling beschikt over B2-niveau.

 

Alle leerlingen in de brugklas van het havo en vwo  kunnen zich aanmelden voor het Cambridge English programma voor de onderbouw. Aan de hand van een instaptoets zal worden bepaald of de  leerling over het juiste niveau beschikt om aan het programma deel te kunnen nemen. Mocht een leerling niet in het eerste jaar kunnen deelnemen dan kan de leerling eventueel in het tweede of derde jaar instromen door opnieuw een instaptoets af te leggen op het gewenste niveau. De Cambridge English lessen richten zich op de vijf vaardigheden die tijdens de Cambridge examens worden getoetst (reading, writing, speaking, listening en ‘use of English’).

Tijdens het eerste jaar wordt gewerkt met een methode op Preliminary English niveau. In het tweede en derde jaar wordt gewerkt met een methode die de leerlingen voorbereidt op
het First Certificate Examen. Naast de extra taalvaardigheden komen de leerlingen op een ander niveau in contact met de Engelse gebruiken en cultuur door bijvoorbeeld contact te
leggen met leerlingen in Engeland, Workshops en excursies naar Groot Brittannië. De voertaal tijdens de lessen is Engels.