Opgroeiende kinderen kosten veel geld. Wij proberen de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Onderstaand volgt een overzicht van de financiële regeling voor het cursusjaar 2019-2020

   

  Vrijwillige Ouderbijdrage
  De school maakt voor de leerlingen kosten, die buiten de normale exploitatievergoeding vallen.
  Wij vragen van de ouders hiervoor een bijdrage. Uit deze bijdrage worden ook de kosten van de ongevallenverzekering en excursies gedekt.
  De ouderbijdrage is in principe vrijwillig.  Als ouders besluiten niet deel te nemen, moeten wij hen wel bij elke activiteit of faciliteit die hieruit wordt betaald en waar hun kind aan deelneemt, een rekening sturen. Op het aanmeldingsformulier kan worden aangegeven of u wel of niet deelneemt aan de Vrijwillige Ouderbijdrage .

  De bijdrage is voor de cursus 2020-2021 vastgesteld op € 77,50 per leerling.

  Aansprakelijkheid
  Het Hoeksch Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van leerlingen.

  Excursies en overige kosten

  Excursies

  Gedurende de schoolcarriére van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag opgenomen. Voor deze excursie hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald. Meer- en eendaagse (niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald

  Overige kosten
  Naast de genoemde kosten voor ouderbijdrage, ouderraad en leermiddelen moet rekening worden gehouden met kosten voor:

   
  • Werkweken
  • (niet-verplichte) studiereizen
  •  Sportkleding
  •  Stages en bedrijfsbezoeken
  •  Entree voor (school)feesten
  •  Overige leermiddelen (zoals atlas, woordenboeken)

  Nog even de totaalbedragen op een rijtje:

  Vrijwillige ouderbijdrage€ 77.50
  Ouderraad€   5.00
  Kluisjes€   7.50
  totaal€ 90.00

  U krijgt in de zomervakantie een email, via Wiscollect, met het verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen.

   

  Financiële ondersteuning vanuit de gemeente

  Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen? Dan kunt u aan de gemeente een financiële bijdrage vanuit de Meedoenregeling  in de schoolkosten van uw kinderen vragen, zoals een bijdrage in de kosten van een schoolreisje, schoolspullen, voor een laptop, een fiets e.a. Ook kan uw kind zich aanmelden bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een sport of culturele activiteit.

  Er zijn naast de Meedoenregeling en het Jeugdfonds Sport & Cultuur nog meer regelingen beschikbaar voor u en uw kind. Kijk voor de verschillende regelingen en de bijbehorende voorwaarden in de geldgids (Geldgids – Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl)).

  Op de website www.voorhetzelfdegeldhw.nl vindt u nog meer tips en adviezen en verschillende  partijen die u kunnen helpen bij geldzaken en geldvragen

  Kwijtschelding

  Indien uw gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling financiën: i.termeer@ovohw.nl

  Verzekering

  De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug.  Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

  Kindgebonden budget

  Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingsdienst.

  De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen.
  Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.
  Vanaf 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebonden budget.
  Dit vervangt de tegemoetkoming in de schoolkosten en de onderwijsbijdrage (WTOS)
  Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl.