Organisatie

De leiding van de school ligt in handen van de rector. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede het gebruik van het gebouw en het beheer van de middelen.
De rector wordt bijgestaan door vijf teamleiders. Samen vormen zij de directie.

 

De rector voert samen met de bestuurders van ‘Acis Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard’ het overleg met de medezeggenschapsraad.
De eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie berust bij het schoolbestuur.