Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment: 11 nov. 2019 (6e t/m 8e uur)
 4 nov. 2019 – 11 nov. 2019
2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (V6)

  • Inhaalmoment: 27 jan, 2020 (1e t/m 3e uur)
13 jan. 2020 –  21 jan. 2020
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)20 jan. 2020 – 24 jan 2020
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)31 jan. 2020 (voor 23.59)
Herkansing SE (1e herkansing)6 feb. 2020
CPSE beeldende vorming mavoWeek 11  2 uur
Week 12  3 uur
Week 14  3 uur
Week 15  7 uur
Week 16  inhalen
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en H5)

  • Inhaalmoment: 27 mrt 2020 (1e t/m 3e uur)
 16 mrt. 2020 – 24 mrt 2020
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen 30 mrt 2020
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing 31 mrt. 2020 (voor 23.59)
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer9 apr. 2020
Tweede herkansing SE3 apr. 2020 (1e t/m 3e uur)
Derde herkansing SE6 apr. 2020 (1e t/m 3e uur)
Herexamen maatschappijleer14 apr. 2020
Controle SE-cijfers door leerlingen15 apr. 2020

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen Meivakantie
Centraal Examen 1e tijdvak 7 mei 2020 – 20 mei 2020
Uitslag examens 1e tijdvak (mavo, havo en vwo)10 juni 2020                                           Alle leerlingen worden gebeld
Bijeenkomst gezakte mavo-leerlingen10 juni, 13.00 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde mavo-leerlingen10 juni, 14.00 uur in de aula van de school
Bijeenkomst gezakte havo- en vwo-leerlingen10 juni,15.00 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde havo- en vwo-leerlingen10 juni, 16.00 uur in de aula van de school
Uiterste aanmelding deelname CSE 2e tijdvak12 juni 2020, voor 10.00 uur
Centraal Examen, 2e tijdvak (herkansingen)15 juni t/m 17 juni 2020
Uitslag 2e tijdvak (mavo, havo en vwo)25 juni 2020                                           Alle leerlingen worden gebeld

 Examengala

 29 mei 2020
 

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavoDonderdag 2 juli 2020, 19.00 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking havoWoensdag 1 juli 2020 , 19.30 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking vwoWoensdag 1 juli 2020, 15.00 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20170626/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2020

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

 

 

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!