Brief teamleiders, hervatten reguliere lessen examenkandidaten (19-1-2021):

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de examenklassen,

Afgelopen vrijdag hebben wij u geïnformeerd over de opzet van ons onderwijs voor de komende periode. Wij hebben van enkele ouders en leerlingen begrepen dat er behoefte is om in een schoolritme te blijven en de wens is geuit om de lessen online toch op school te mogen volgen. Wij willen de leerlingen met deze behoefte tegemoetkomen door onze grote gymzaal ter beschikking te stellen. Op de dagen dat leerlingen ingedeeld staan voor online lessen, kunnen zij volgens hun rooster de lessen volgen via een Chromebook in de gymzaal met toezicht. In deze ruimte kunnen de leerlingen op een rustige manier, op gepaste afstand, de online lessen volgen en hun werk maken en leren. Deze mogelijkheid bieden wij aan vanaf maandag 25 januari, zodat wij de gymzaal hiervoor in orde kunnen maken.
De aanwezigheid in de gymzaal is geen verplichting: de leerlingen mogen op de dagen van de online lessen ook thuis het onderwijs volgen. Aanwezigheid op school is wel verplicht op de dagen van de andere lessen, die op school gevolgd moeten worden.
Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de wensen die eventueel bij uw zoon/dochter leven.

Brief teamleiders, hervatten reguliere lessen examenkandidaten 15-1-2021
Bijlage (regels voor lessen op school en les op afstand)

brief tweede SE week 17-12-2020

Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

Onderstaande data worden z.s.m. aangepast met de informatie die wij van de overheid zullen ontvangen.

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment: 10 nov. 2020 (6e t/m 8e uur)
 2 nov. 2020 – 9 nov. 2020
2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)

  • Inhaalmoment: 25 t/m 29 jan 2021
11 jan. 2021 –  19 jan. 2021
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)25 jan. 2021 – 3 febr. 2021
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)29 jan. 2021 (voor 23.59)
Herkansing SE (1e herkansing)4 feb. 2021
CPSE beeldende vorming mavoin week 14 en 15
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)15 maart t/m 23 maart 2021
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen 31 maart 2021
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing 30 maart 23.59 uur
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
8 april 2021
Tweede herkansing SE1 april 2021
Derde herkansing SE6 april 2021
Herexamen maatschappijleer
mavo
13 april 2021
Controle SE-cijfers door leerlingen14 april 2021

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak17 mei t/m 1 juni 2021
Centraal Examen 2e tijdvak14 juni t/m 25 juni 2021
Bijeenkomst gezakte mavo-leerlingen
Bijeenkomst geslaagde mavo-leerlingen
Bijeenkomst gezakte havo- en vwo-leerlingen
Bijeenkomst geslaagde havo- en vwo-leerlingen
Uiterste aanmelding deelname CSE 2e tijdvak
Centraal Examen, (herkansingen)6 juli 2021 t/m 9 juli 2021
Uitslag 1e en 2e tijdvak (mavo, havo en vwo)2 juli 2021                          Alle leerlingen worden gebeld

 Examengala

4 juni 2021
 

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavo
Week 27 (5 t/m 9 juli)
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking havo
Week 27 (5 t/m 9 juli)
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking vwo
Week 27 (5 t/m 9 juli)
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking herkansingen mavo, havo en vwo
Donderdag 15 juli 2021

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20190624/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2021

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

 

 

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!