Alle info over het eindexamen

Extra herkansing bij SE’s in examenjaar:

Brief herkansingen examenklassen  (22 maart 2022)

 

Verplaatsing herkansingsdagen naar vrijdag 1 april, maandag 4 april en dinsdag 5 april:

brief eindexamenleerlingen verplaatsing inhaal- en herkansingsdagen  (9 maart 2022)

Wellicht heeft u in het nieuws al vernomen dat er aanvullende maatregelen bekend zijn gemaakt over de centrale examinering in 2022. Het leek ons gepast u hier in een aparte brief vroegtijdig over te informeren.

De aangepaste maatregelen zijn als volgt:

  • Er bestaat nu de mogelijkheid voor leerlingen om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en eventuele herkansingen;
  • Het tweede tijdvak is verlengd van 4 naar 10 afnamedagen;
  • Alle leerlingen hebben een extra herkansing voor een centraal examen;
  • Een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen;

De aangepaste tijdsplanning wordt nu als volgt:

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs 
TijdvakAfnamedagenBekendmaking N-termen

(uitslag)

Tijdvak 1:

Eerste afnames

12 t/m 25 mei9 juni
Tijdvak 2:

Eerste afnames en herkansingen

13 t/m 24 juni1 juli
Tijdvak 3:

Herkansingen

5 t/m 8 juli14 juli
Diploma-uitreiking6 juli 2022

Te zijner tijd ontvangt u verdere informatie over de afname van de centraal examens. Voor nu vragen we iedereen rekening te houden met deze gewijzigde data, zodat leerlingen volledig beschikbaar zijn in alle drie de tijdvakken en de uitslagdata.

dhr. S.P.L. Gijben, examensecretaris

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment:
 2 nov. 2021 – 8 nov. 2021

9 nov. 2021

2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)

  • Inhaalmoment:
17 jan. 2022 –  25 jan. 2022

26 jan t/m 4 febr. 2022

Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)25 jan. 2022 t/m 3 febr. 2022
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)11 febr. 2022
Herkansing SE (1e herkansing)17 febr. 2022
Samen Examentrainingen
https://hoekschlyceum.nl/agenda/examentrainingen/
CPSE beeldende vorming mavo14 maart t/m 23 mei (volgens nader vast te stellen rooster)
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)14 maart t/m 22 maart 2022
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen29 mrt 2022
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing29 mrt 2022
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
7 april 2022
Herkansingen SE1, 4 en 5 apr. 2022
Herexamen maatschappijleer
mavo
12 apr. 2022
Controle SE-cijfers door leerlingen en akkoordverlaring13 apr. 2022

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak12 mei t/m 25 mei 2022
 Uitslag tijdvak 19 juni 2022
Deadline aanmelden herexamen (voor 10.00 uur)
Centraal Examen 2e tijdvak13 juni t/m 24 juni 2022
Uitslag 2e tijdvak1-7-2022
Centraal Examen 3e tijdvak5 juli t/m 8 juli 2022
Uitslag 3e tijdvak14 juli 2022

Diploma-uitreikingen

6 juli 2022
Diploma-uitreiking mavo
6 juli 2022

 

Diploma-uitreiking havo
6 juli 2022
Diploma-uitreiking vwo
6 juli 2022

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2022

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!