Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)30 okt. t/m 6 nov. 2023
2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)15 jan. 2024 –  23 jan. 2024
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)22 jan t/m 29 jan 2024
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)31 jan. 2024
Herkansing SE (1e herkansing)8 febr. 2024
Samen Examentrainingen
https://hoekschlyceum.nl/agenda/examentrainingen/
CPSE beeldende vorming mavovolgens rooster
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)11 maart t/m 19 maart 2024
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Somtoday) door examenleerlingen27 mrt 2024
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing2 april 2024
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
2 april 2024
Herkansingen SE8, 9 en 10 april 2024
Herexamen maatschappijleer
mavo
12 april 2024
Controle SE-cijfers door leerlingen en akkoordverlaring19 apr. 2024

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak14 mei t/m 28 mei 2024
 Uitslag tijdvak 112 juni 2024
Leerlingen worden vanaf 12.30 uur gebeld.
Bijeenkomst nog niet geslaagde leerlingen12 juni, tussen 14.00 en 15.00 uur
mavo: lokaal 110
havo: lokaal 152
vwo: lokaal 228
Bijeenkomst geslaagde leerlingen12 juni, 1600 uur in de aula
Deadline aanmelden herexamen (voor 15.00 uur)14 juni 2024
Centraal Examen 2e tijdvak18 juni t/m 25 juni 2024
Uitslag 2e tijdvak2 juli 2024
Alle leerlingen worden gebeld.

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavo
9 juli 2024
Diploma-uitreiking havo
9 juli 2024
Diploma-uitreiking vwo
9 juli 2024

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2023

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!

Aan het einde van het schooljaar ontvangen jullie na alle waarschijnlijkheid allemaal je diploma! Weet je ook dat jouw diplomagegevens straks ook online staan in Mijn diploma’s?

Digitaal uittreksel downloaden

In Mijn dipoma’s kan je een digitaal uittreksel van het behaalde diploma downloaden. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een sollicitatie. Het digitale uittreksel is gratis te downloaden via Mijn DUO. Het is een officieel bewijs van het behaalde diploma. Kijk voor meer informatie op mijndiplomas.nl.