Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

Op dit moment zijn we bezig met de afname van de SE-toetsen. Tot nu toe verloopt alles volgens afspraak. De leerlingen houden zich aan de 1,5 meter afstand en de andere RIVM voorschriften. De geplande practica hebben wij aangepast zodat ook hier de veiligheid optimaal gewaarborgd is.

Nu door het ministerie de nieuwe slaag/zakregeling bekend is gemaakt (zie bijlage), kunnen wij jullie/u over de planning van het inhalen en herkansen van SE-toetsen informeren.

De docenten zetten uiterlijk 4 mei alle cijfers in Magister van de afgenomen schoolexamens. Leerlingen die hun toets willen inzien kunnen dit op 6 mei doorgeven aan de docent.

De leerlingen die toetsen gemist hebben door ziekte of andere geldige redenen, krijgen de gelegenheid deze toetsen in te halen van 6 t/m 8 mei (of indien nodig nog wat langer). Het rooster hiervan volgt later. De cijfers staan dan uiterlijk maandag 11 mei in Magister.

De twee herkansingen volgens de normale PTA-regeling vinden plaats van 15 t/m 20 mei. In Magister kunnen de leerlingen vanaf 4 mei de herkansingen opgeven: Eén herkansing van een toets uit periode 2 en één herkansing van een toets uit het gehele schooljaar.

Het herexamen van het vak Maatschappijleer vindt plaats op maandag 25 mei. Alle cijfers zullen uiteindelijk op 28 mei bekend zijn.

De leerlingen krijgen op 4 juni vanaf 10:00 telefonisch te horen of ze officieel geslaagd zijn.

Vanuit de overheid is vastgesteld dat leerlingen die op basis van deze schoolexamenresultaten zouden zijn gezakt ofwel hun resultaten willen verbeteren, voor maximaal twee vakken een resultaatverbeteringstoets (RV-toets) mogen maken. De RV-toets telt dan voor 50% mee voor het uiteindelijke eindcijfer en het gemiddeld SE eindcijfer ook voor 50%. We wachten nog op de richtlijnen van de overheid voor de invulling van deze RV-toetsen.

Hoewel nog niet alles glashelder is hopen wij toch d.m.v. deze brief duidelijkheid te hebben verschaft.

Service document eindxamen
Slaag-zak_regeling_voortgezet_onderwijs

Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment: 11 nov. 2019 (6e t/m 8e uur)
 4 nov. 2019 – 11 nov. 2019
2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (V6)

  • Inhaalmoment: 27 jan, 2020 (1e t/m 3e uur)
13 jan. 2020 –  21 jan. 2020
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)20 jan. 2020 – 24 jan 2020
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)31 jan. 2020 (voor 23.59)
Herkansing SE (1e herkansing)6 feb. 2020
CPSE beeldende vorming mavoWeek 11  2 uur
Week 12  3 uur
Week 14  3 uur
Week 15  7 uur
Week 16  inhalen
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en H5) 16 mrt. 2020 – 24 mrt 2020

vanaf 23 maart

Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen 30 mrt 2020
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing 31 mrt. 2020 (voor 23.59)
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer9 apr. 2020
Tweede herkansing SE3 apr. 2020 (1e t/m 3e uur)
Derde herkansing SE6 apr. 2020 (1e t/m 3e uur)
Herexamen maatschappijleer14 apr. 2020
Controle SE-cijfers door leerlingen15 apr. 2020
Cijfers van SE’s in Magister zichtbaar voor leerlingen4 mei 2020
Aanmelden ( in Magister) voor herkansing4 mei 2020
Leerlingen geven door als zij een toets willen inzien6 mei 2020
Inhalen SE’s (indien gemist door ziekte of andere geldige reden)6 t/m 8 mei 2020
Deadline aanmelden herkansing11 mei 23.59 uur
Cijfers ingehaalde SE’s zichtbaar in Magister11 mei 2020
Herkansingsperiode SE’s
(1 herkansing uit periode 2, één herkansing uit gehele jaar)
15 t/m 20 mei 2020
Herexamen maatschappijleer25 mei 2020
Cijfers alle herkansingen zichtbaar in Magister28 mei 2020

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen Meivakantie
Centraal Examen 1e tijdvak 7 mei 2020 – 20 mei 2020
Uitslag examens 1e tijdvak (mavo, havo en vwo)10 juni 2020                                           Alle leerlingen worden gebeld

4 juni 2020. Alle leerlingen worden gebeld vanaf 10.00 uur

Bijeenkomst gezakte mavo-leerlingen10 juni, 13.00 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde mavo-leerlingen10 juni, 14.00 uur in de aula van de school
Bijeenkomst gezakte havo- en vwo-leerlingen10 juni,15.00 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde havo- en vwo-leerlingen10 juni, 16.00 uur in de aula van de school
Uiterste aanmelding deelname CSE 2e tijdvak12 juni 2020, voor 10.00 uur
Centraal Examen, 2e tijdvak (herkansingen)15 juni t/m 17 juni 2020
Uitslag 2e tijdvak (mavo, havo en vwo)26 juni 2020                                           Alle leerlingen worden gebeld

 Examengala

 29 mei 2020
 

Diploma-uitreikingen

Over de diploma-uitreikingen is op dit moment nog geen duidelijkheid. Zodra hier iets over beslist is wordt dit gecommuniceerd naar de leerlingen en de ouders
Diploma-uitreiking mavoDonderdag 2 juli 2020, 19.00 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking havoWoensdag 1 juli 2020 , 19.30 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking vwoWoensdag 1 juli 2020, 15.00 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20170626/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2020

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

 

 

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!