Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment: 19 nov. 2018 (1e t/m 3e uur)
 12 nov. 2018 – 16 nov. 2018
2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (V6)

  • Inhaalmoment: 4 feb. 2019 (1e t/m 3e uur)
 21 jan. 2019 –  29 jan. 2019
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)21 jan. 2019 – 25 jan 2019
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)10 febr. 2019 (voor 23.59)
Herkansing SE (1e herkansing)14 feb. 2019
CPSE beeldende vorming mavoWeek 11  2 uur
Week 12  3 uur
Week 14  3 uur
Week 15  7 uur
Week 16  inhalen
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en H5)

  • Inhaalmoment: 4 apr. 2019 (1e t/m 3e uur)
 25 mrt. 2019 – 5 apr. 2019
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen 8 april 2019
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing 9 apr. 2019 (voor 23.59)
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer12 apr. 2019
Tweede herkansing SE12 apr. 2019 (1e t/m 3e uur)
Derde herkansing SE15 apr. 2019 (1e t/m 3e uur)
Herexamen maatschappijleer16 apr. 2019
Controle SE-cijfers door leerlingen17 apr. 2019

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen Meivakantie
Centraal Examen 1e tijdvak 9 mei 2019 – 23 mei 2019
Uitslag examens 1e tijdvak (mavo, havo en vwo)12 juni 2019                                           Alle leerlingen worden gebeld
Bijeenkomst gezakte mavo-leerlingen12 juni, 13.00 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde mavo-leerlingen12 juni, 14.00 uur in de aula van de school
Bijeenkomst gezakte havo- en vwo-leerlingen12 juni,16.15 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde havo- en vwo-leerlingen12 juni, 17.00 uur in de aula van de school
Uiterste aanmelding deelname CSE 2e tijdvak14 juni 2019, voor 10.00 uur
Centraal Examen, 2e tijdvak (herkansingen)17 juni t/m 20 juni 2019
Uitslag 2e tijdvak (mavo, havo en vwo)28 juni 2019                                           Alle leerlingen worden gebeld
 

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavoDinsdag 16 juli 2019, 19.00 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking havoMaandag 15 juli 2019 , 19.30 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking vwoDinsdag 16 juli 2019, 15.00 uur
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20170626/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2019

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

 

 

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!