Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment: 10 nov. 2020 (6e t/m 8e uur)
 2 nov. 2020 – 9 nov. 2020
2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)

  • Inhaalmoment: 25 en 26 jan, 2021
11 jan. 2021 –  19 jan. 2021
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)25 jan. 2021 – 3 febr. 2021
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)29 jan. 2021 (voor 23.59)
Herkansing SE (1e herkansing)4 feb. 2021
CPSE beeldende vorming mavoin week 14 en 15
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)15 maart t/m 23 maart 2021
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen 31 maart 2021
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing 30 maart 23.59 uur
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
8 april 2021
Tweede herkansing SE1 april 2021
Derde herkansing SE6 april 2021
Herexamen maatschappijleer
mavo
13 april 2021
Controle SE-cijfers door leerlingen14 april 2021

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak17 mei t/m 31 mei 2021
Uitslag examens 1e tijdvak (mavo, havo en vwo)16 juni 2021
 
Bijeenkomst gezakte mavo-leerlingen16 juni, 13.00 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde mavo-leerlingen16 juni, 14.00 uur in de aula van de school
Bijeenkomst gezakte havo- en vwo-leerlingen16 juni,15.00 uur bij de
teamleider/mentor
Bijeenkomst geslaagde havo- en vwo-leerlingen16 juni, 16.00 uur in de aula van de school
Uiterste aanmelding deelname CSE 2e tijdvak18 juni 2021, voor 10.00 uur
Centraal Examen, 2e tijdvak (herkansingen)21 juni t/m 24 juni 2021
Uitslag 2e tijdvak (mavo, havo en vwo)2 juli 2021                          Alle leerlingen worden gebeld

 Examengala

4 juni 2021
 

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking
Maandag 5 juli 2021,
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking
Maandag 5 juli 2021
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.
Diploma-uitreiking
Dinsdag 6 juli 2021
Leerlingen en ouders worden persoonlijk uitgenodigd.

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20190624/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2021

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

 

 

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!