Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment:
 2 nov. 2021 – 8 nov. 2021

9 nov. 2021

2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)

  • Inhaalmoment:
17 jan. 2022 –  25 jan. 2022

26 en 27 jan. 2022

Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)25 jan. 2022 t/m 3 febr. 2022
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)4 febr. 2022
Herkansing SE (1e herkansing)10 febr. 2022
Samen Examentrainingen
https://hoekschlyceum.nl/agenda/examentrainingen/
CPSE beeldende vorming mavo14 maart t/m 23 mei (volgens nader vast te stellen rooster)
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)14 maart t/m 22 maart 2022
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen30 mrt 2022
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing29 mrt 2022
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
7 april 2022
Tweede herkansing SE31 mrt t/m 4 apr. 2022
Derde herkansing SE31 mrt t/m 4 apr. 2022
Herexamen maatschappijleer
mavo
12 apr. 2022
Controle SE-cijfers door leerlingen en akkoordverlaring13 apr. 2022

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak12 mei t/m 25 mei 2022
 Uitslag tijdvak 115 juni 2022
Deadline aanmelden herexamen (voor 10.00 uur)17 juni 2022
Centraal Examen 2e tijdvak20 juni t/m 24 juni 2022
Uitslag 2e tijdvak1-7-2022

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavo
6 en/of  7 juli 2022
Diploma-uitreiking havo
6 en/of 7 juli 2022
Diploma-uitreiking vwo
6 en/of 7 juli 2022

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2022

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!