Brief teamleiders examentrainingen (6 april 2021)

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

In aanvulling op de vorige brief over de examentrainingen, kunnen we u meedelen dat we door subsidieverstrekking van de overheid in staat zijn om alle trainingen, ook de 2e en 3e training, kosteloos aan te bieden. De aanmeldingen die gedaan zijn, kunnen worden aangepast en nieuwe aanmeldingen zijn nog mogelijk tot 9 april door inlevering van het aanmeldingsformulier in ruimte 200 bij mevr. Kooijman.

Voor vragen over de examentrainingen van Samen-Examen kunt u gebruik maken van het e-mail adres: info@samen-examen.nl

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de betreffende teamleider.
Namens de schoolleiding van het Hoeksch Lyceum,
teamleiders eindexamenklassen

 

informatiebrief  Samen-Examen examentraining 2021  6-4-2021

brief examensecretaris, aanpassing examenreglement 2021 (23-03-2021)

Brief teamleiders, hervatten reguliere lessen examenkandidaten 15-1-2021
Bijlage (regels voor lessen op school en les op afstand)

brief tweede SE week 17-12-2020

Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

Onderstaande data worden z.s.m. aangepast met de informatie die wij van de overheid zullen ontvangen.

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment: 10 nov. 2020 (6e t/m 8e uur)
 2 nov. 2020 – 9 nov. 2020
2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)

  • Inhaalmoment: 25 t/m 29 jan 2021
11 jan. 2021 –  19 jan. 2021
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)25 jan. 2021 – 3 febr. 2021
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)29 jan. 2021 (voor 23.59)
Herkansing SE (1e herkansing)4 feb. 2021
(1e t/m 3e uur en 5e t/m 7e uur, normale roostertijd)
Samen Examentrainingen
https://hoekschlyceum.nl/agenda/examentrainingen/
6 en 7 maart 2021
CPSE beeldende vorming mavoDL 1: 6 en 7 april 2021
DL 2: 13 en 14 apil 2021
DL 3: 20 en 21 april 2021
Afronding: 11 mei 2021
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)15 maart t/m 23 maart 2021
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen 31 maart 2021
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing 30 maart 23.59 uur
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
8 april 2021
Tweede herkansing SE6 april 2021
Derde herkansing SE7 april 2021
Herexamen maatschappijleer
mavo
13 april 2021
Controle SE-cijfers door leerlingen en akkoordverlaring14 april 2021
Deadline aanmelden vakken in 2e tijdvak19-04

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak17 mei t/m 1 juni 2021
 Uitslag tijdvak 110 juni 2021
Deadline aanmelden herexamen (voor 10.00 uur)11 juni 2021
Centraal Examen 2e tijdvak14 juni t/m 25 juni 2021
Uitslag 2e tijdvak2-7-2021
Centraal Examen 3e tijdvak6 juli t/m 9 juli 2021
Uitslag 3e tijdvak15 juli 2021

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavo
15 juli 2021
Diploma-uitreiking havo
15 juli 2021
Diploma-uitreiking vwo
15 juli 2021
Diploma-uitreiking herkansingen mavo, havo en vwo
15 juli 2021

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20190624/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2021

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

 

 

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!