Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment:
 2 nov. 2021 – 9 nov. 2021

10 nov. 2021 – 13 nov. 2021

2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)

  • Inhaalmoment: 25 t/m 29 jan 2021
11 jan. 2022 –  19 jan. 2022
Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)
Herkansing SE (1e herkansing)
Samen Examentrainingen
https://hoekschlyceum.nl/agenda/examentrainingen/
CPSE beeldende vorming mavo
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)15 maart t/m 23 maart 2022
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
 
Tweede herkansing SE
Derde herkansing SE
Herexamen maatschappijleer
mavo
Controle SE-cijfers door leerlingen en akkoordverlaring
Deadline aanmelden vakken in 2e tijdvak

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak12 mei t/m 25 mei 2022
 Uitslag tijdvak 115 juni 2022
Deadline aanmelden herexamen (voor 10.00 uur)
Centraal Examen 2e tijdvak20 juni t/m 24 juni 2022
Uitslag 2e tijdvak1-7-2021
Centraal Examen 3e tijdvak6 juli t/m 9 juli 2021
Uitslag 3e tijdvak15 juli 2021

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavo
15 juli 2021
Diploma-uitreiking havo
15 juli 2021
Diploma-uitreiking vwo
15 juli 2021
Diploma-uitreiking herkansingen mavo, havo en vwo
15 juli 2021

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20190624/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2021

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!