Alle info over het eindexamen

Belangrijke data in je examenjaar:

 Schoolexamens (SE)

1e SE-week (M4, H5 en V6)

  • Inhaalmoment:
7 nov. 2022 – 14 nov. 2022

15 nov. 2022

2e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (M4 en V6)

  • Inhaalmoment:
16 jan. 2023 –  24 jan. 2023

25 jan t/m 27 jan. 2023

Kijk- en Luistertoetsen (M4, H5 en V6)23 jan t/m 30 jan 2023
Deadline aanmelden herkansing SE (1e herkansing)1 febr. 2023
Herkansing SE (1e herkansing)9 febr. 2023
Samen Examentrainingen
https://hoekschlyceum.nl/agenda/examentrainingen/
CPSE beeldende vorming mavovolgens roosterin periode 13 mrt t/m 25 mei 2023
3e SE-week (M4, H5 en V6) + Mondeling Engels (H5)13 maart t/m 21 maart 2023
Inzien voorlopige eindcijfers SE  (in Magister) door examenleerlingen30 mrt 2023
Deadline aanmelden 2e en 3e SE-herkansing29 mrt 2023
Deadline aanmelden herexamen maatschappijleer
mavo
5 april 2023
Herkansingen SE4 en 5 apr. 2023
Herexamen maatschappijleer
mavo
11 apr. 2023
Controle SE-cijfers door leerlingen en akkoordverlaring17 apr. 2023

Centraal Schriftelijk examens (CSE)

Examentrainingen Samen Examen
Centraal Examen 1e tijdvak11 mei t/m 26 mei 2023
 Uitslag tijdvak 114 juni 2023
Deadline aanmelden herexamen (voor 10.00 uur)
Centraal Examen 2e tijdvak19 juni t/m 30 juni 2023
Uitslag 2e tijdvak6 juli 2023

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreiking mavo
6 juli 2023

 

Diploma-uitreiking havo
6 juli 2023
Diploma-uitreiking vwo
6 juli 2023

Op www.mijneindexamen.nl vind je algemene informatie betreffende de examens. Je vindt hier o.a. het examenrooster,  hulpmiddelen en correctiemodellen.
Kijk vooral ook welke hulpmiddelen je tijdens het examen mag gebruiken: https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2023

Ook op www.examenblad.nl vind je veel informatie over de examens.
Verder weten je vakdocenten vaak ook nog interessante sites om te oefenen en je goed voor te bereiden op het examen.

En dan nog….

Zorg ervoor :

  • dat je bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  • dat je de juiste rekenmachine gebruikt.
  • dat je je ruim van te voren in het examenrooster verdiept zodat je weet wanneer je op school moet zijn!
  • dat je ruim op tijd op school aanwezig bent!

Veel informatie en tips kun je nalezen in het informatieboekje dat je ontvangen hebt!

Aan het einde van het schooljaar ontvangen jullie na alle waarschijnlijkheid allemaal je diploma! Weet je ook dat jouw diplomagegevens straks ook online staan in Mijn diploma’s?

Digitaal uittreksel downloaden

In Mijn dipoma’s kan je een digitaal uittreksel van het behaalde diploma downloaden. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een sollicitatie. Het digitale uittreksel is gratis te downloaden via Mijn DUO. Het is een officieel bewijs van het behaalde diploma. Kijk voor meer informatie op mijndiplomas.nl.