Bestuur

 

 

Onze school wordt vanaf 1 augustus 2019 bestuurd door de Stichting De Hoeksche School.

De stichting omvat 20 basisscholen, een school voor speciaal onderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs:

  • Het Actief College voor vmbo gemengde leerweg, vmbo-basis en vmbo-kader.
  • Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, havo en mavo.

Binnen de Stichting De Hoeksche School werken het Hoeksch Lyceum, het Actief College en de openbare basisscholen in de Hoeksche Waard goed samen. Dit gebeurt op het gebied van onderwijs en zorg en door kennisdeling tussen leerkrachten/docenten.

De stichting opereert onder het motto ‘de mooiste tijd van je leven’ en heeft als missie het geven van goed openbaar onderwijs dat algemeen toegankelijk is, zodat mensen met uiteenlopende achtergrond elkaar binnen de scholen ontmoeten. Op het Hoeksch Lyceum is er alle ruimte om jezelf te zijn vanuit je persoonlijke achtergrond. Dit kan alleen op basis van wederzijds respect. De school is even gevarieerd als de samenleving. Kiezen voor openbaar onderwijs op het Hoeksch Lyceum betekent wel dat deelname aan het volledige schoolprogramma, inclusief verplichte buitenschoolse activiteiten in kader van het schoolprogramma, vanzelfsprekend is

Beide scholen zijn gevestigd in de gemeente Oud-Beijerland en worden door ongeveer 1550 leerlingen uit de hele Hoeksche Waard (en daarbuiten) bezocht.

Het Actief College en Hoeksch Lyceum werken nauw met elkaar samen. Er bestaat een goede doorgaande leerlijn met de scholen van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de Hoeksche Waard.

Voorzitter College van Bestuur van de Hoeksche School is de heer A. Keller.

De voorzitter college van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bestuursgids-2022-2023

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. Gegevens over de Raad van Toezicht vindt u op de website van De Hoeksche School.

Samenwerking

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard werken niet alleen nauw met elkaar samen, maar

ook met:

  • Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04)
  • Samenwerkingsverband Hoeksche Waard
  • Regionaal Overleg Openbaar voortgezet onderwijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
  • De besturen voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
  • De gemeenten in de Hoeksche Waard