Bestuur

Onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (Stichting OVO).
De stichting heeft twee scholen voor voortgezet onderwijs:

 • Het Actief College voor VMBO GL basis, kader (allen met LWOO ondersteuning) en LWT.
  Opleidingsrichtingen zijn: economie (handel en administratie), techniek breed en zorg & welzijn.
 • Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, havo en mavo.

Het Hoeksch Lyceum en het Actief College vormen samen de Onderwijsgroep RSG.

De vier relationele waarden van deze stichting vormen op onze scholen de basis voor respectvolle omgang:

 • Rechtvaardigheid: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden
 • Weldadigheid: breng de ander geen schade toe en voorkom dat anderen schade ondervinden
 • Waardigheid: ga respectvol met elkaar om, want alle mensen zijn waardevolle mensen
 • Vrijheid: vrijheid van meningsuiting dient op een rechtvaardige, waardige en weldadige wijze te worden gehanteerd

Beide scholen zijn gevestigd in de gemeente Oud-Beijerland en worden door ongeveer 1550 leerlingen uit de hele Hoeksche Waard (en daarbuiten) bezocht.
De stichting OVOHW heeft ongeveer 155 medewerkers.

Het Actief College en Hoeksch Lyceum werken nauw met elkaar samen. Er bestaat een goede doorgaande leerlijn met de scholen van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de Hoeksche Waard. De stichting voor Openbaar Primair Onderwijs (OPO-HW) en de stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO-HW) vormen samen de groep Acis Openbaar Onderwijs.

Voorzitter College van Bestuur van beide stichtingen is de heer L.J. van Heeren.

De voorzitter college van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

mevr. A. Koole (Actief College), dhr. L. J. van Heeren (bestuurder OVO), mevr. drs. R.M. Valkenborg (Hoeksch Lyceum)

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. Gegevens over de Raad van Toezicht vindt u op de website van ACIS.

Samenwerking

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard werken niet alleen nauw met elkaar samen, maar

ook met:

 • Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04)
 • Samenwerkingsverband Hoeksche Waard
 • Regionaal Overleg Openbaar voortgezet onderwijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
 • De besturen voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 • De gemeenten in de Hoeksche Waard