Convenant veilig in en om de school

De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten Cromstrijen en Oud-Beijerland hebben afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in en om
de school.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant “Veilig in/ om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard”.

Deze afspraken hebben tot doel om meer duidelijkheid en samenhang te bereiken in het omgaan met
ontoelaatbaar gedrag van leerlingen. Het tijdig signaleren en het snel en adequaat reageren door de partijen die
betrokken zijn bij het convenant zal een duidelijk effect hebben en ook preventief werken.

Strafbare feiten in en om de school of in relatie met de school worden altijd gemeld aan de politie, al dan niet in de vorm van een aangifte. Aangifte kan zowel door de school als door het slachtoffer worden gedaan.

Onder strafbare feiten wordt verstaan:

  • Psychisch en lichamelijk geweld
  • Diefstal en vernieling
  • Seksuele intimidatie
  • Het bij zich hebben, handelen in , of het gebruiken van wapens, drugs, alcohol, vuurwerk of gestolen goederen.

In geval van (vermoeden van) strafbare handelingen kunnen door en op last van de directie jassen, tassen en
kluisjes worden gecontroleerd. Dit kan ook preventief plaatsvinden. De volledige tekst van het convenant ligt
op de administratie ter inzage en kan op verzoek worden toegezonden, maar de tekst is ook te downloaden vanaf
onze website.

Voor overige reglementen en huisregels van het Hoeksch Lyceum verwijzen we u naar onze website.

Convenant Veiligheid (sept 2018)