Brugklas - de verlengde brugperiode

Leerlingen verschillen in aanleg en interesse en worden daarom op een zorgvuldige manier geplaatst in één van de brugklassen op onze scholengemeenschap. In dit proces wordt veel tijd en energie gestoken. Het advies van de basisschool is voor het Hoeksch Lyceum het belangrijkste criterium voor plaatsing. Wij gaan hierbij uit van de Hoekschewaardse plaatsingswijzer.
Het Hoeksch Lyceum hecht waarde aan een goede relatie met de toeleverende basisscholen zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van hun expertise.

De doelstelling van de brugklas

Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het Hoeksch Lyceum. Daarom organiseren wij in juni al een kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe brugklassers en hun mentor.

 

Het nieuwe schooljaar begint met een introductieperiode van twee dagen, waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt binnen de school. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen na twee maanden gewend zijn en sluiten deze gewenningsperiode af met het traditionele ‘wuppenfeest’.

 

De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een verlengde brugperiode.
Gedurende de brugperiode bepalen we in overleg de leerroute. Hierbij wordt in ieder geval advies gevraagd aan de docenten en wordt, indien nodig, in het eerste en in het tweede jaar een (Cito) niveauonderzoek gedaan.

De verlengde brugperiode kent in het eerste en tweede jaar zowel homogene (mavo, havo en vwo) als heterogene klassen (mavo/havo en havo/vwo).
Vanaf het derde leerjaar zijn er alleen homogene klassen: mavo, havo, atheneum en gymnasium.

 

 

  • Teamleider brugklassen

    de teamleider van de brugklassen is

    dhr. drs. J. T. Dekens
    j.dekens@hoekschlyceum.nl