Brugklas - de verlengde brugperiode

Leerlingen verschillen in aanleg en interesse en worden daarom op een zorgvuldige manier geplaatst in één van de brugklassen op onze scholengemeenschap. In dit proces wordt veel tijd en energie gestoken. Het advies van de basisschool is voor het Hoeksch Lyceum het belangrijkste criterium voor plaatsing. Wij gaan hierbij uit van de Hoekschewaardse plaatsingswijzer.
Het Hoeksch Lyceum hecht waarde aan een goede relatie met de toeleverende basisscholen zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van hun expertise.

De doelstelling van de brugklas

Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het Hoeksch Lyceum. Daarom organiseren wij in juni al een kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe brugklassers en hun toekomstige mentor.

 

Het nieuwe schooljaar begint met een introductieperiode van twee dagen, waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt binnen de school. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen na twee maanden gewend zijn en sluiten deze gewenningsperiode af met het traditionele ‘wuppenfeest’.

De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een verlengde brugperiode.
Gedurende de brugperiode bepalen we in overleg met de docenten de leerroute. Zie hiervoor ook het determinatie- en bevorderingsbeleid.

Faciliteiten
Voor de leerlingen die dit nodig hebben zijn coördinatoren onderwijsondersteuning, leerlingcoaches, RT-docenten, faalangstreductie trainers, ondersteuners bij rouw en verlies, vertrouwenspersonen en maatschappelijk werkster(s) aanwezig op school.

De verlengde brugperiode kent in het eerste en tweede jaar zowel homogene (mavo, havo en vwo) als heterogene klassen (mavo/havo en havo/vwo).
Vanaf het derde leerjaar zijn er alleen homogene klassen: mavo, havo, atheneum en gymnasium.

 

De teamleider van de brugklassen is dhr. drs. J.T. Dekens (j.dekens@hoekschlyceum.nl)