2e jaar - de verlengde brugperiode

De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een verlengde brugperiode. Gedurende de brugperiode bepalen we in overleg de leerroute. Hierbij wordt in ieder geval advies gevraagd aan de docenten en wordt in het eerste en in het tweede jaar een (NUMO) niveauonderzoek gedaan. Zie hiervoor ook het determinatie- en bevorderingsbeleid.

De teamleider van de 2e klassen is mevr. H. Haers (h.haers@hoekschlyceum.nl)

 

In leerjaar 2 leggen we de focus op de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit betekent dat wij het schooljaar opstarten met een werkweek, hier gaan we aan de hand van teambuildingsactiviteiten intensief met elkaar aan de slag. Daarnaast worden er tijdens mentoruren verschillende thema’s behandeld zoals verkeer, sexualiteit, gebruik social media, groepsdruk enz. 

Naast het reguliere curriculum bieden wij ook onze verschillende talentklassen aan: ict-science, kunst en sport. Binnen deze verschillende talentklassen kunnen onze leerlingen ervaring op doen in, en met kritisch denken, het verwerken van nieuwe ideeën, communicatie, samenwerking, probleemoplossend werken en het maken van keuzes. Wij streven hierbij naar lessen die uitdagend en interactief zijn, zodat onze leerlingen iedere les weer opnieuw worden uitgedaagd!

Faciliteiten
Voor de leerlingen die dit nodig hebben zijn coördinatoren onderwijsondersteuning, leerlingcoaches, RT-docenten, faalangstreductie trainers (Rots en Watertraining), ondersteuners bij rouw en verlies, vertrouwenspersonen en maatschappelijk werkster(s) aanwezig op school.

De verlengde brugperiode kent in het eerste en tweede jaar zowel homogene (mavo, havo en vwo) als heterogene klassen (mavo/havo en havo/vwo).
Vanaf het derde leerjaar zijn er alleen homogene klassen: mavo, havo, atheneum en gymnasium.