Vwo op het Hoeksch Lyceum

Vwo – voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Naast mavo en havo bieden we op het Hoeksch Lyceum ook vwo (atheneum en gymnasium) aan. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit zes leerjaren. Je kunt in het vwo instromen vanuit de vwo-brugklas maar ook, wanneer je daar bovengemiddeld presteert, vanuit de havo-atheneumbrugklas.

Een vwo-leerling is geïnteresseerd in de diepere achtergronden van diverse onderwerpen. Wij verwachten dat je zelfstandig grote en complexe stukken leerstof kunt verwerken. We dagen je uit steeds meer eigen verantwoordelijkheden te nemen en ‘net even verder te kijken’. We leren je een zelfstandige en onderzoekende houding aan. We noemen dat met een mooi woord pre-academische vorming. Ons uiteindelijke doel is leerlingen voor te bereiden op een universitaire studie.

Veel van onze vwo-leerlingen hebben weinig of geen moeite hoeven doen op de basisschool. Op het Hoeksch Lyceum kan het dan wel eens wennen zijn: leerlingen die niet eerder bewust hebben hoeven leren, lopen op een gegeven moment tegen hun eigen beperkingen aan. In klas 1 en 2 hebben mentoren daarom aandacht voor leren leren.

We zijn ons ervan bewust dat niet alle vwo-leerlingen baat hebben bij hetzelfde aanbod. We hebben leerlingen van wie het programma veel vraagt en we hebben leerlingen voor wie zelfs ons reguliere vwo-programma onvoldoende uitdagend is. Voor deze leerlingen zoeken we altijd naar mogelijkheden om op een andere manier onderwijs aan te bieden.

Door de leerlingen, die minder instructie, oefening en herhaling nodig hebben om de reguliere lesstof te beheersen, bieden onze docenten het lesmateriaal compacter aan. Dit houdt in dat de stof beperkt wordt tot de essentie. Hierdoor wordt tijd gecreëerd voor leerstof die verdiepend en verrijkend is voor deze leerling. Op deze manier krijg je niet meer, maar ander werk aangeboden.

Filosofie
Bij filosofie maken de leerlingen kennis met ideeën van bekende filosofen uit de geschiedenis van de westerse
filosofie. Zij hebben nagedacht over vragen die voor ons nog steeds van belang zijn. Wat is rechtvaardigheid?
Wanneer is iets goed of slecht? Heeft de mens een vrije wil? Bestaat zekere kennis? Bij filosofie gaat het daarom nooit
alleen over vroeger, maar altijd ook over nu.
Door te filosoferen ontwikkelen leerlingen hun eigen denkvermogen: ze denken dieper na over zichzelf en de wereld om hen heen. Hierbij ontwikkelen ze ook vaardigheden die buiten de filosofie van waarde zijn. Ze leren beter lezen, schrijven, argumenteren en luisteren; vaardigheden die ook bij andere vakken en tijdens de vervolgopleiding van belang zijn.

Internationalisering
Op het vwo kun je in de bovenbouw kiezen voor een uitwisselingsprogramma met een school in het buitenland. In het ene jaar bezoek jij bijvoorbeeld een school in Duitsland en het jaar erop komen de Duitse leerlingen naar Nederland.

Econasium
Heb je wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen? Kies dan in de bovenbouw voor het Econasium. Je leert onderzoek doen en je wordt daarbij ondersteund door onze docenten en wetenschappers van de Universiteit van Tilburg.

Cambridge Engels
Vanaf de brugklas kun je kiezen voor extra lessen Engels. Je volgt Engels op een hoog niveau en krijgt toetsen die zijn ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. Je behaalde diploma is later van grote waarde als je gaat studeren.

Bovenbouw
Na het kiezen van een profiel behoort een leerling tot de bovenbouw, waarin de verrijking zal aansluiten bij het gekozen profiel. Leerlingen kunnen eventueel een extra vak kiezen. Daarnaast kunnen leerlingen het Cambridgediploma en/of een diploma elementair boekhouden behalen, meedoen aan olympiades en onderzoek doen (als voorbereiding op het profielwerkstuk).
Ook is er voor leerlingen die meer aan kunnen de mogelijkheid om eventueel versneld vakken af te ronden.
In 6 vwo schrijven de leerlingen een profielwerkstuk. Dit kan gezien worden als een ‘meesterproef ’. Zij werken hier tachtig uur aan”.

Download hier onze Gymnasiumfolder

Teamleider vwo

Teamleider van de vwo-afdeling is dhr. E.J. Pegels MSc

Decaan

De decaan van de vwo-afdeling is mevr. drs. M.M. Lagendijk

  • Uitdagend Individueel Leertraject

    Naast de projecten in groepsvorm bieden we de zogenaamde UIL-trajecten aan. UIL staat voor Uitdagend Individueel Leertraject en houdt in dat de leerling een aantal uur per week wordt uit geroosterd en in de vrijgekomen uren werkt aan een apart programma dat de leerling zelf selecteert.
    Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die modules volgen aan de Open Universiteit of zelfstandig Wiskunde-D volgen.

  • Extra vak

    Leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken, kunnen in de bovenbouw ook kiezen voor één of meer extra vakken bovenop hun vakkenpakket. Je doet dan in plaats van examen in acht vakken bijvoorbeeld examen in negen of tien vakken.