Waardendag op het Hoeksch Lyceum

Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig schoolklimaat in stand te houden.

Om die reden hangt er in elke ruimte binnen de school een door de leerlingen vervaardigde poster met de waarden die wij belangrijk vinden op onze school:

Samen: we willen en kunnen niet zonder jou

Respect: kijk eens door de bril van een ander

Betrokkenheid: we gaan voor jou en jij voor ons

Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar

Met grote regelmaat organiseren wij schoolbreed projecten in dit kader; zo hebben wij 8 april uitgekozen als jaarlijkse waardendag. Op of rond die dag wordt op een ludieke manier extra stilgestaan bij deze kernwaarden.

 

Poster is ontworpen door Jennifer Wijnen, Irini van der Hoek en Danique Dijkstra, allen uit klas G1a