Zorgt u ervoor dat uw mailadres correct vermeld staat in Somtoday?

Op onze school werken we met drie ouderportalen: Somtoday, Zermelo en WIS
De ouderportalen hebben verschillende functies. Hieronder staat een overzicht van de gebruiksfuncties van de ouderportalen:
Somtoday

 

 

Zermelo

 
WIS
 
 • lesrooster
 • lesrooster
 •  overzicht van de naar u verstuurde brieven
 • aanwezigheidsadministratie
 • inschrijven huiswerk- en vakuren
 • overzicht van uw facturen
 • cijferoverzicht
 • inschrijven ouderavonden
 • privacy-instellingen
 • huiswerk
 • rooster ouderavonden
 • online ziekmelding door ouders
 • vakkenpakketkeuzes

Somtoday

Het inloggen in Somtoday kan via deze website (www.hoekschlyceum.nl), rechts bovenin of rechtstreeks via  https://inloggen.somtoday.nl. Er is ook een app voor de mobiele telefoon. Zowel leerlingen als ouders kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen inloggegevens.

Inloggegevens worden per post verstrekt aan de ouders. De leerlingen krijgen die gegevens van hun mentor.

Ouders kunnen zelf de adresgegevens controleren, mutaties hierop kunnen doorgeven worden aan administratie@hoekschlyceum.nl. Leerlingen krijgen een bericht via de gratis SMS-berichtenservice  wanneer het eerste lesuur uitvalt.

 

Ziekmeldingen en meldingen om medische redenen kunt u als ouder ook online via Somtoday melden. Onder deze pagina staat een handleiding waarin beschreven staat hoe dit werkt. Deze handleiding is een complete handleiding voor het gebruik van Somtoday voor ouders.

De handleiding beschrijft de werking van Somtoday in de webversie. De meeste van de beschreven toepassingen werken op vrijwel dezelfde wijze in de app, alleen is de app wat beperkter.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over Somtoday of deze nieuwe toepassing, dan kunt u contact opnemen via somtoday@hoekschlyceum.nl.

Handleiding Somtoday

Zermelo

Het inloggen bij het Zermelo Portal kan zowel op een computer als op een mobiele telefoon. U kunt inloggen via hoekschlyceum.zportal.nl.
Zowel leerlingen als ouders kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen inloggegevens.

Inloggegevens worden door school, via mail, verstrekt aan de ouders. De leerlingen krijgen die gegevens van hun mentor.
Adresgegevens in Zermelo worden overgenomen uit Somtoday.

 

Het portal wordt gebruik om het rooster van leerlingen te bekijken, om in te schrijven voor ouderspreekavonden of om bijvoorbeeld het vakkenpakket te kiezen.
Voor uitgebreidere informatie over Zermelo klik hier.

WIS
Inloggen bij WIS-ouderportaal kunt u via de website ouders.hoekschlyceum.nl. Bovenaan de webpagina kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. De gebruikersnaam van WIS is hetzelfde als de gebruikersnaam van Somtoday. Uw wachtwoord krijgt u bij inschrijving op onze school via email toegestuurd. Uiteraard kunt u het wachtwoord zelf aanpassen (klik na het inloggen op het tandwieltje en kies daarna voor ‘wachtwoord wijzigen’).

 

 

Wachtwoord of inlognaam vergeten?

Inlognaam of wachtwoord vergeten?
Somtoday:

Inlognaam: Neemt u hiervoor contact op met de administratie via administratie@hoekschlyceum.nl
Wachtwoord: klik op ‘wachtwoord vergeten’. Er wordt een e-mail met instructies gestuurd naar het e-mailadres wat gekoppeld staat aan de eerder genoemde inlognaam.
Zermelo
Inlognaam: Neemt u hiervoor contact op met het planningsbureau via planning@hoekschlyceum.nl
Wachtwoord: volg de instructies in het programma (‘wachtwoord vergeten’).
WIS:
Inlognaam: uw inlognaam is hetzelfde als de inlognaam in Somtoday.
Wachtwoord: Klik op ‘wachtwoord vergeten’. U krijgt daarna insructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Adres

Vanwege de mailberichten (brieven van school), maar ook vanwege het inschrijven voor ouderavonden en het kiezen van vakkenpakketten, is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van uw ouderaccount voor Somtoday en dat uw mailadres in Somtoday altijd up-to-date is.

Als uw e-mailadres wijzigt kunt u dit doorgeven aan de administratie (administratie@hoekschlyceum.nl).

Inloggen lukt niet?

Somtoday: Wanneer u om wat voor reden dan ook niet kunt inloggen met het ouderaccount verzoeken we dit te melden via somtoday@hoekschlyceum.nl . U krijgt dan de vereiste gegevens toegestuurd.
Zermelo: Wanneer u om wat voor reden dan ook niet kunt inloggen met het ouderaccount verzoeken we dit te melden via planning@hoekschlyceum.nl. U krijgt dan de vereiste gegevens toegestuurd.
WIS: Wanneer u om wat voor reden dan ook niet kunt inloggen met het ouderaccount verzoeken we dit te melden via administratie@hoekschlyceum.nl. U krijgt dan de vereiste gegevens toegestuurd.

Technische werking Somtoday

Heeft u vragen over de technische werking van Somtoday dan kunt u als ouder via somtoday@hoekschlyceum.nl  uw vraag stellen.

Verdere informatie

Mocht u als ouder/verzorger niet in staat zijn om brieven per e-mail te ontvangen, dan verzoeken wij dit schriftelijk te melden aan onze administratie.