Ons motto is: “Talent, Ambitie, Succes”.

Wij willen leerlingen in hun kracht zetten, een leeromgeving bieden waar je tot je recht komt en kunt worden wie je bent.

Het Hoeksch Lyceum is een “kennisschool’’.

In de praktijk betekent dit, dat op onze school de nadruk van alle activiteiten ligt op het verwerven van kennis en
vaardigheden om het diploma te halen. Dit gaat goed samen met een brede ontwikkeling van de leerling.
Ons aanbod bestaat uit gymnasium, atheneum, havo en mavo. Wij zijn een openbare school. Kinderen met

verschillende achtergrond ontmoeten elkaar en leren van elkaar op onze school.

 

De schoolcultuur wordt door de leerlingen en docenten gedragen. Wij zijn eensgezind wanneer het over de
belangrijkste dingen in de school gaat: wij allen willen uitstekend onderwijs krijgen of geven, onszelf verder
ontwikkelen en verbeteren, in een veilige omgeving met een warme sfeer. Kortom, we vragen veel (goed meedoen in
de les, huiswerk maken) maar we geven ook veel: boeiende lessen en een luisterend oor.

Een goed pedagogisch klimaat binnen onze school
vinden wij van groot belang

Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig schoolklimaat in stand te houden.

Om die reden hangt er in elke ruimte binnen de school een door de leerlingen vervaardigde poster met de waarden die wij belangrijk vinden op onze school:

  • Samen: we willen en kunnen niet zonder jou
  • Respect: kijk eens door de bril van een ander
  • Betrokkenheid: we gaan voor jou en jij voor ons
  • Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar

Met grote regelmaat organiseren wij schoolbreed projecten in dit kader; zo hebben wij 8 april uitgekozen als jaarlijkse

 

waardendag. Op of rond die dag wordt op een ludieke manier extra stilgestaan bij deze kernwaarden.

Talent, Ambitie, Succes

Talent
Het Hoeksch Lyceum telt ruim 1200 leerlingen met unieke intellectuele, artistieke, sportieve en sociale kwaliteiten.
Wij stellen hen in staat deze talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo kan de leerling de schoolloopbaan kiezen die bij hem of haar past en komen tot mooie resultaten.
Wij geven de leerlingen goed onderwijs met extra uitdaging. Naast het reguliere programma bieden wij Cambridge Engels, een International Business College (gecertificeerd Vecon Business School), een econasium en talentklassen (Kunstklas,  ICT-Scienceklas, Sportklas en Businessklas). Leerlingen kunnen deelnemen aan de debatgroep of het vermaarde Lego-team bij ICT.
Bij de exacte vakken kunnen zij zich inschrijven voor olympiades. Hun artistieke talenten krijgen een kans op het open podium (Hoeksch Lyceum’s Got Talent), bij de musicalclub/toneelclub of de crew van het Hoeksch Lyceum Journaal. Natuurlijk zijn er ook inspirerende activiteiten in de vorm van dagexcursies, werkweken en buitenlandse reizen.

Ambitie
Er is niets mis met het hebben van ambitie. Wij sporen onze leerlingen aan tot groei, het benutten van mogelijkheden en het streven naar optimale resultaten. Een breed, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod geeft uitdaging waar mogelijk en ondersteuning waar nodig.

Succes
Met elkaar dragen wij zorg voor de ontwikkeling van onze kinderen die uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden op eigen benen kunnen staan. Zij hebben leren omgaan met kleine tegenslagen en leren genieten van de overwinningen.
Wij zien graag jonge mensen met gevoel voor eigenwaarde, respect voor anderen, die goed in balans zijn, zodat zij vol vertrouwen een succesvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.