Ons motto is: “Talent, Ambitie, Succes”.

Wij willen alle talenten van onze leerlingen ontwikkelen, de kinderen helpen bij het realiseren van hun ambities en een belangrijke bijdrage leveren bij het behalen van successen. Het Hoeksch Lyceum is een “kennisschool’’.

In de praktijk betekent dit, dat op onze school de nadruk van alle activiteiten ligt op het verwerven van kennis en
vaardigheden om het diploma te halen. Dit gaat goed samen met een brede ontwikkeling van de leerling.
Ons aanbod bestaat uit gymnasium, atheneum, havo en mavo. Wij zijn een openbare school. Kinderen met

verschillende achtergrond ontmoeten elkaar en leren van elkaar op onze school.

 

De schoolcultuur wordt door de leerlingen en docenten gedragen. Wij zijn eensgezind wanneer het over de
belangrijkste dingen in de school gaat: wij allen willen uitstekend onderwijs krijgen of geven, onszelf verder
ontwikkelen en verbeteren, in een goede, veilige sfeer en omgeving. Kortom, we vragen veel (goed meedoen in
de les, huiswerk maken) maar we geven ook veel: goede lessen van hoog niveau en een luisterend oor. Tegen

betaling kunnen huiswerkbegeleiding en bijlessen gevolgd worden.

Een goed pedagogisch klimaat binnen onze school vinden wij van groot belang

Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig schoolklimaat in stand te houden.

Om die reden hangt er in elke ruimte binnen de school een door de leerlingen vervaardigde poster met de waarden die wij belangrijk vinden op onze school:

  • Samen: we willen en kunnen niet zonder jou
  • Respect: kijk eens door de bril van een ander
  • Betrokkenheid: we gaan voor jou en jij voor ons
  • Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar
Met grote regelmaat organiseren wij schoolbreed projecten in dit kader; zo hebben wij 8 april uitgekozen als jaarlijkse

 

waardendag. Op of rond die dag wordt op een ludieke manier extra stilgestaan bij deze kernwaarden.