Ons motto is: “Talent, Ambitie, Succes”.

Wij willen zo goed mogelijk de talenten van onze leerlingen ontwikkelen, de jongeren helpen bij het realiseren van hun ambities en een belangrjke bijdrage leveren bij het behalen van successen.

Het Hoeksch Lyceum is een zogeheten kennisschool.

In de praktijk betekent dit, dat op onze school de nadruk ligt op het verwerven van kennis en
vaardigheden om het diploma te halen. Dit gaat goed samen met een brede ontwikkeling van de leerling.
Ons aanbod bestaat uit gymnasium, atheneum, havo en mavo.
Onze school is een ontmoetingsplaats voor opgroeiende jeugd en volwassenen met allen hun eigen achtergrond, die van elkaar en met elkaar willen leren.

 

De schoolcultuur wordt door de leerlingen en docenten gedragen. Wij zijn eensgezind wanneer het over de
belangrijkste dingen in de school gaat: goed onderwijs krijgen of geven, onszelf verder
ontwikkelen en verbeteren in een veilige omgeving met een warme sfeer.
We vragen van de leerlingen dat ze actief meedoen in de les en zich goed voorbereiden door het huiswerk te maken. Wij verlangen van de docenten kundige, boeiende en aansprekende lessen met veel individuele aandacht voor de leerling. Bij elk personeelslid moet de leerling terecht kunnen en een luisterend oor vinden.

Een goed pedagogisch klimaat binnen onze school
vinden wij van groot belang

Een goed pedagogisch klimaat binnen onze school vinden wij van groot belang. Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig schoolklimaat in stand te houden.

Om die reden hangt er in elke ruimte binnen de school een door de leerlingen vervaardigde poster met onze kernwaarden:

  • Samen: we willen en kunnen niet zonder jou
  • Respect: kijk eens door de bril van een ander
  • Betrokkenheid: we gaan voor jou en jij voor ons
  • Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar

Met grote regelmaat organiseren wij schoolbreed projecten in dit kader; zo hebben wij 8 april uitgekozen als jaarlijkse

waardendag. Op of rond die dag wordt op een ludieke manier extra stilgestaan bij deze kernwaarden.

Talent, Ambitie, Succes

Talent
Het Hoeksch Lyceum telt ongeveer 1200 leerlingen met unieke intellectuele, artistieke, sportieve en sociale kwaliteiten.
Wij stellen hen in staat deze talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo kan de leerling de schoolloopbaan kiezen die bij hem of haar past en komen tot mooie resultaten.
Wij geven de leerlingen goed onderwijs met extra uitdaging. Naast het reguliere programma bieden wij Cambridge Engels, een International Business College (gecertificeerd Vecon Business School) en talentklassen (Kunstklas,  ICT-Scienceklas, Sportklas en Businessklas). Leerlingen kunnen deelnemen aan de debatgroep  of zich inschrijven voor olympiades bij de exacte vakken. Hun artistieke talenten krijgen een kans op het open podium (Hoeksch Lyceum’s Got Talent), bij de musicalclub/toneelclub, de schoolband of de crew van het Hoeksch Lyceum Journaal. Natuurlijk zijn er ook inspirerende activiteiten in de vorm van dagexcursies, werkweken en buitenlandreizen.

Ambitie
Er is niets mis met het hebben van ambitie. Wij sporen onze leerlingen aan tot groei, het benutten van mogelijkheden en het streven naar optimale resultaten. Een breed, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijsaanbod geeft uitdaging waar mogelijk en ondersteuning waar nodig.

Succes
Met elkaar dragen wij zorg voor de ontwikkeling van onze kinderen die uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden op eigen benen kunnen staan. Zij hebben leren omgaan met kleine tegenslagen en leren genieten van de overwinningen.
Wij zien graag jonge mensen met gevoel voor eigenwaarde en respect voor anderen. Jonge mensen die goed in balans zijn, zodat zij vol vertrouwen een succesvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.