Agenda

oktober 2018

18 oktober

donderdag

Uiterste inleverdatum aanmeldingen wintersportreis

Meer informatie

22 oktober

maandag

Herfstvakantie

Meer informatie

29 oktober

maandag

Inleveren eerste opzet PWS (mavo)

Meer informatie

30 oktober

dinsdag

Onderwijsmarkt OBS De Schelf

Meer informatie
november 2018

1 november

donderdag

Onderwijsmarkt CBS De Bron

Meer informatie

1 november

donderdag

Excursie Latijn/Grieks voor G1a

Meer informatie

1 november

donderdag

Excursie Vwo 5 biologie

Meer informatie

2 november

vrijdag

Excursie 5 gymnasium

Meer informatie

6 november

dinsdag

Onderwijsmarkt OBS De Klinker en CBS Sabina van Egmond

Meer informatie

9 november

vrijdag

Uiterste inleverdatum PWS literatuuronderzoek (havo)

Meer informatie

12 november

maandag

SE-week 1 (M4, H5, V6)

Meer informatie

13 november

dinsdag

PWS-contactmoment alle V6-leerlingen met begeleiders

Meer informatie

14 november

woensdag

Project Kruispunt / TeamAlert (1e klassen)

Meer informatie

15 november

donderdag

Politiek jongerendebat voor 4 havo

Meer informatie

16 november

vrijdag

Excursie vwo 5 Latijn/Grieks

Meer informatie

19 november

maandag

Inhaalmoment SE-week 1

Meer informatie

19 november

maandag

Stage M4, H4 en V5

Meer informatie

21 november

woensdag

Informatieavond HL Extra (o.a. sportklas, gymnasium, IBC)

Meer informatie

23 november

vrijdag

Evaluatie stage + LOB-programma (H4)

Meer informatie

23 november

vrijdag

Einde toetsperiode 1 onderbouw en bovenbouw (herkansbare toetsen)

Meer informatie

23 november

vrijdag

Excursie BSM voor V4 leerlingen

Meer informatie

24 november

zaterdag

European Youth Parliament

Meer informatie

26 november

maandag

Verbeterde versie PWS inleveren bij begeleider (mavo)

Meer informatie

28 november

woensdag

Hoeksch Lyceum Dictee

Meer informatie

28 november

woensdag

MBO-avond

Meer informatie

29 november

donderdag

Excursie Inholland (H4)

Meer informatie

30 november

vrijdag

Project ‘Day for Change’ (H2)

Meer informatie

30 november

vrijdag

23:59: Deadline aanmelding herkansing repetities en SE’s (alle klassen behalve examenklassen)

Meer informatie

30 november

vrijdag

Nederland leest

Meer informatie