Weg uit de schoolbanken en een kijkje nemen in de praktijk

Vroeg opstaan, met eigen of openbaar vervoer naar je “baas” en meedraaien in het bedrijf of de instelling waar je stage  loopt. Gebruiken wat je op school hebt geleerd en uitzoeken wat je later wilt gaan doen.
Soms ook tot de ontdekking komen dat je bepaald werk later zeker niet wilt gaan doen. Ook dat is nuttig. Dat zijn allemaal positieve opbrengsten van deze arbeidsoriënterende stages.

Soms komen ook beroepsbeoefenaren naar school om de leerlingen inzicht te verschaffen in een bepaald beroep (sector), teneinde hulp te bieden bij de keuze voor schoolloopbaan en beroep.

De leerlingen zijn niet vrijblijvend bij een bedrijf of instelling. Zij moeten opgedragen werkzaamheden uitvoeren die verband houden met hun studie op school.
Bovendien houden ze dagelijks een verslag bij waarin ze de opgedane praktijkervaring moeten verwerken.