de kunst van het debatteren

In de bovenbouw kunnen de leerlingen deelnemen aan de debatgroep ‘De badeend’ van onze school. De leerlingen gaan naar verschillende debatwedstrijden, zowel regionaal als landelijk, zoals ‘Op weg naar het Lagerhuis’, de Nederlandse debatkampioenschappen voor scholieren en het Engelstalige European Youth Parliament.

Onder begeleiding van docenten oefenen de leerlingen op school om goed voorbereid op deze evenementen te verschijnen. De debatgroep geeft ook ondersteuning bij de debatwedstrijden in de onderbouw.

Deelname aan de debatclub wordt vastgelegd in het plusdocument. Dit wordt uitgereikt bij het diploma.