de kunst van het debatteren

In de bovenbouw kunnen de leerlingen deelnemen aan de debatgroep van onze school. De leerlingen gaan naar verschillende debatwedstrijden, zowel regionaal als landelijk. Te denken valt aan ‘Op weg naar het Lagerhuis’, de Nederlandse debatkampioenschappen voor scholieren en het Engelstalige European Youth Parliament.

Onder begeleiding van docenten oefenen de leerlingen op school om goed voorbereid op deze evenementen te verschijnen. De debatgroep geeft ook ondersteuning bij de debatwedstrijden in de onderbouw. Voor onderbouwleerlingen is er de mogelijkheid om alvast kennis te maken met debatteren door mee te doen aan een aparte debattraining.