Directie

dhr. L.J. van Heeren

 
voorzitter college van bestuur

mw. drs. R.M. Valkenborg

 
Rector Hoeksch Lyceum

email: r.valkenborg@hoekschlyceum.nl

Teamleiders

dhr. drs. J.T. Dekens

 
Teamleider brugklas
email: j.dekens@hoekschlyceum.nl

mevr. H. Haers


Teamleider klas 2 (mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo)

email: h.haers@hoekschlyceum.nl

dhr. S. Franken

 
teamleider mavo (vanaf 2 mavo)

s.franken@hoekschlyceum.nl

dhr. drs. P.C.M. Legierse

 
Teamleider havo (vanaf klas 3)

email: p.legierse@hoekschlyceum.nl

dhr. E.J. Pegels MSc

 

teamleider vwo (vanaf klas 3)
email: e.pegels@hoekschlyceum.nl