Directie

dhr. L.J. van Heeren

 
voorzitter college van bestuur

mw. drs. R.M. Valkenborg

 
Rector Hoeksch Lyceum

email: R.Valkenborg@hoekschlyceum.nl

Teamleiders

dhr. drs. J.T. Dekens

 
Teamleider brugklas
email: J.Dekens@hoekschlyceum.nl

dhr. J. Booy

 
Teamleider klas 2 (mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo)

email: J.Booy@hoekschlyceum.nl

dhr. S. Franken

 
teamleider mavo (vanaf 2 mavo)

S. Franken@hoekschlyceum.nl

dhr. drs. P.C.M. Legierse

 
Teamleider havo (vanaf klas 3)

email: P.Legierse@hoekschlyceum.nl

dhr. E.J. Pegels MSc

 

teamleider vwo (vanaf klas 3)
email: E.Pegels@hoekschlyceum.nl