Havo op het Hoeksch Lyceum

Met inbegrip van de een- of tweejarige brugperiode duurt de havo-opleiding vijf jaar.

Het havo bereidt de leerlingen voor op het hbo (Hoger Beroeps Onderwijs).
Het is ook mogelijk om na het havo, onder bepaalde voorwaarden, door te stromen naar het vijfde leerjaar van het vwo.
Gedurende de eerste drie jaren volgen alle leerlingen de standaard lessentabel.
Aan het eind van het derde leerjaar volgt de keuze voor een profiel in de bovenbouw.

Er kan worden gekozen uit vier profielen:
1. Cultuur en Maatschappij
2. Economie en Maatschappij
3. Natuur en Gezondheid
4. Natuur en Techniek

We zullen u uiteraard tijdens de schoolloopbaan van uw kind goed informeren over de diverse mogelijkheden. Daarnaast komt dit uitgebreid aan bod tijdens de havistencompetent-lesuren in klas 3 en 4.

Bovenbouw

Na het kiezen van een profiel behoort een leerling tot de bovenbouw, waarin de verrijking zal aansluiten bij het gekozen profiel. Leerlingen kunnen eventueel een extra vak kiezen. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan het
IBC-programma, meedoen aan olympiades en onderzoek doen (als voorbereiding op het profielwerkstuk).
Ook is er voor leerlingen die meer aan kunnen de mogelijkheid om eventueel versneld vakken af te ronden.

In de bovenbouw van het havo en vwo krijgen de leerlingen een aantal studie-uren waarin zij zelfstandig studeren in de studieruimtes. In 5 havo schrijven de leerlingen een profielwerkstuk. Dit kan gezien worden als een ‘meesterproef ’. Zij werken hier tachtig uur aan”.
De tweede fase duurt twee jaar en wordt afgesloten met schoolexamens en een landelijk examen in de diverse vakken.

Naast het verwerven van kennis speelt de ontwikkeling van vaardigheden een belangrijke rol in de bovenbouw havo. Competenties zoals:

• samenwerken
• plannen
• organiseren
• reflecteren

Het Hoeksch Lyceum heeft speciale Havisten Competent (HaCo) lessen in het 3e en 4e leerjaar van het havo om vaardigheden aan te leren. Ook de organisatie van het profielwerkstuk in het 5e leerjaar is volgens de havistencompetent methode opgebouwd.

Met Havisten Competent willen we de havoleerlingen een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving bieden. Het programma stelt leerlingen in staat om competenties als samenwerken, presenteren, onderzoeken, organiseren en reflecteren te ontwikkelen die van belang zijn voor zowel de bovenbouw als het hbo.

Meer informatie over Havisten Competent (HaCo)

Teamleider havo

Teamleider van de havo-afdeling is dhr. drs. P.C.M. Legierse

Decaan

De decaan van de havo-afdeling is mevr. L.M. Driever Msc

Profielwerkstuk

In havo 5 schrijven leerlingen een profielwerkstuk. Dit kan gezien worden als een ‘meesterproef’. Zij werken hier tachtig uur aan.

  • HavistenCompetent

    Het Hoeksch Lyceum is een HavistenCompetent-school.

    Meer informatie