Havo op het Hoeksch Lyceum

Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Met inbegrip van de een- of tweejarige brugperiode duurt de havo-opleiding vijf jaar. De bovenbouw duurt twee jaar en wordt afgesloten met schoolexamens en een landelijk examen in de diverse vakken. Het havo bereidt de leerlingen voor op het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs). Het is ook mogelijk om na het havo door te stromen naar het vijfde leerjaar van het vwo.
Gedurende de eerste drie jaren volgen alle leerlingen de standaard lessentabel.

Aan het eind van het derde leerjaar volgt de keuze voor een profiel in de bovenbouw:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

We zullen u uiteraard tijdens de schoolloopbaan van uw kind goed informeren over de diverse mogelijkheden. Daarnaast komt dit uitgebreid aan bod tijdens de havistencompetent-lesuren in klas 3 en 4.

De havo-afdeling is aangesloten bij de stichting Havisten Competent. Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van ca. 30 havo-scholen in Nederland. Wij kiezen voor een eigen aanpak om onze havo-leerlingen voor te bereiden op een diploma en een goede overgang naar het HBO. Dit doen we door in te spelen op de havo-leerlingen met voor het HBO relevante competenties. De scholen komen regelmatig bij elkaar, wisselen ‘good practices’ en materiaal uit en houden jaarlijks een congres.|

De Havistencompetent-scholen erkennen dat de havist een eigen profiel heeft en hebben zich verbonden aan drie onderwijskundige doelen:

 • competentie ontwikkeling van de havist ten behoeve van succesvolle aansluiting op het HBO;
 • het realiseren van een pedagogisch/didactisch klimaat dat past bij het profiel van de havist;
 • het realiseren van een loopbaanoriëntatie programma (lob) gericht op het HBO.

Het Hoeksch Lyceum heeft speciale Havisten Competent (HaCo) lessen in het 3e en 4e leerjaar van het havo om vaardigheden aan te leren. Ook de organisatie van het profielwerkstuk in het 5e leerjaar is volgens de havistencompetent methode opgebouwd. Met Havisten Competent willen we de havoleerlingen een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving bieden. Het programma stelt leerlingen in staat om competenties als samenwerken, presenteren, onderzoeken, organiseren en reflecteren te ontwikkelen die van belang zijn voor zowel de bovenbouw als het HBO.

Teamleider havo

Teamleider van de havo-afdeling is dhr. L.H. van der Meer, MA

Decaan

De decaan van de havo-afdeling is mevr. L.M. Driever Msc

Profielwerkstuk

In havo 5 schrijven leerlingen een profielwerkstuk. Dit kan gezien worden als een ‘meesterproef’. Zij werken hier tachtig uur aan.

 • HavistenCompetent

  Het Hoeksch Lyceum is een HavistenCompetent-school.

  Meer informatie