Hoeksch Lyceum = Eco-school

 

Duurzaamheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in de maatschappij. We willen graag onze leerlingen bewust maken van het belang van een goede leefomgeving en de gevolgen van menselijk handelen op de natuur en het klimaat. Graag zouden we zelfs een stap verder willen gaan, namelijk dat onze leerlingen zelf initiatieven nemen om onze school duurzamer te maken en deze ideeën daadwerkelijk uit mogen voeren. Uiteraard gaat dat niet vanzelf en daarom zijn we vanaf dit jaar als school lid geworden van Eco-Schools.

Eco-Schools is een programma van de grootste organisatie voor natuur-en milieueducatie ter wereld en is officieel erkend door de VN. Wereldwijd doen er al 59.000 scholen in 68 verschillende landen mee aan het programma.
Als onderdeel van een Eco-team werken leerlingen aan acties om de school te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld energie besparen, afval verminderen of het schoolplein vergroenen. Dit sluit overigens ook mooi aan bij de doelstellingen van de gemeente Hoeksche Waard.

Mijnheer De Jonge (biologie) heeft samen met een aantal leerlingen een Eco-team gevormd.

Meer informatie is te vinden op https://eco-schools.nl/

In onderstaand Hoeksch Lyceum journaal legt meneer De Jonge het Eco-Schoolsprogramma uit:

Hoeksch Lyceum Journaal 1 (2023-2024) – YouTube