Medezeggenschapsraad

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd.
Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum te maken hebben,
worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR:

dhr. J.N. van Es, voorzitter (Hoeksch Lyceum)
dhr. M.J. van Dijk, vicevoorzitter (Hoeksch Lyceum)
mevr. M. van Roessel, secretaris (Hoeksch Lyceum)
dhr. M.R.D. Hachmang (Hoeksch Lyceum)
dhr. drs. P. den Hartog (Hoeksch Lyceum)
dhr. L. van der Leer  (Actief College)
mw. S. Smaal (Actief College)
mw. E. van Eeden (Actief College)

emailadres: mr@ovohw.nl

Oudergeleding MR:

dhr. K.Heezen (Hoeksch Lyceum)
mw. M. Baars (Hoeksch Lyceum)
dhr. M. Kouwenhoven (Hoeksch Lyceum)
vacant (Actief College)
Dit schooljaar neemt één leerling van het Actief College de plek in van één ouder. Er is nog plek voor één (andere) ouder namens het Actief College.

e-mail: oudersmr gevolgd door @ovohw.nl (in verband met spam wordt hier niet het volledige mailadres vermeld).

Leerlinggeleding MR:
Nynne Ketz (Actief College)
Cathy Ouschan (Actief College
Jayden Craane (Hoeksch Lyceum)
Niels van den Dool (Hoeksch Lyceum)