Medezeggenschapsraad

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd.
Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum te maken hebben,
worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR (mr@hoekschlyceum.nl):
dhr. F.S. Engelsma, voorzitter
dhr. M.J. van Dijk, vicevoorzitter
mevr. N. Masselink,
dhr. M.R.D. Hachmang

Oudergeleding MR (omr@hoekschlyceum.nl)
dhr. K.Heezen
mevr. H. Pors, secretaris

Leerlinggeleding MR (lmr@hoekschlyceum.nl)
Tobias Luck
Yoica Dorst

De MR is d.m.v. onderstaande email-adressen te bereiken:

oudergeleding MR:
omr@hoekschlyceum.nl  

leerlinggeleding MR:
lmr@hoekschlyceum.nl