Op het Hoeksch Lyceum kies je je eigen talent!

Het Hoeksch Lyceum is een school die denkt in kansen en mogelijkheden. Dit vertaalt zich op vele manieren:
een verlengde brugperiode met homogene (mavo; havo; vwo) en heterogene klassen (mavo/havo en havo/vwo),
onderwijs op maat tijdens de lessen (basis-, intensief en toparrangementen voor leerlingen) en talentontwikkeling
door alle leerwegen en leerjaren heen.

Het Hoeksch Lyceum biedt de keuze uit vier verschillende talentklassen:

  • de Kunstklas
  • ICT-Scienceklas
  • Businessklas (Junior Business College)
  • Sportklas

Deze talentklassen bieden uitdagende, vakoverstijgende projecten waar naast denken ook het doen en experimenteren centraal staan. Alle extra uren voor deze talentklassen vallen binnen het normale programma. De talentklassen zijn voor ieder niveau en leggen een stevige basis voor de vakkenkeuze in de bovenbouw.

Bij alle talentklassen staan de zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden centraal: samenwerking, communicatie, ICT gebruik, sociaal en cultureel bewustzijn inclusief het burgerschap, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en productiviteit.

De Kunstklas en de ICT-Scienceklas werken in projectvorm, waarbij aan een eindproduct zoals een presentatie,
expositie, voorstelling, filmpje, clip en nog veel meer wordt gewerkt.
De nadruk ligt op het proces van leren, waarbij leerlingen ook zelf ideeën inbrengen. Steeds worden verschillende
fases doorlopen, zoals inspiratie, onderzoek, uitvoering en presentatie.