Bij filosofie maken de leerlingen kennis met ideeën van bekende filosofen uit de geschiedenis van de westerse
filosofie. Zij hebben nagedacht over vragen die voor ons nog steeds van belang zijn. Wat is rechtvaardigheid?
Wanneer is iets goed of slecht? Heeft de mens een vrije wil? Bestaat zekere kennis? Bij filosofie gaat het daarom nooit
alleen over vroeger, maar altijd ook over nu.
Door te filosoferen ontwikkelen leerlingen hun eigen denkvermogen: ze denken dieper na over zichzelf en de wereld om hen heen. Hierbij ontwikkelen ze ook vaardigheden die buiten de filosofie van waarde zijn. Ze leren beter lezen, schrijven, argumenteren en luisteren; vaardigheden die ook bij andere vakken en tijdens de vervolgopleiding van belang zijn.

Filosofie kan in de bovenbouw gekozen worden binnen het vakkenpakket van het vwo.