Wie begeleidt mij?

Tijdens je verblijf op de basisschool heb je meestal een leerkracht voor de klas gehad, die bijna alle lessen gaf. Op het Hoeksch Lyceum heb je te maken met verschillende leerkrachten. Iedere leraar geeft een ander vak. Daardoor kan het voorkomen dat je ieder lesuur in een ander lokaal zit. Dat is in het begin best spannend.

Daarnaast werken er nog veel meer mensen op school die er ook zijn voor jou:

Docent

De vakdocenten verzorgen de lessen. Voor de brugklassen zijn dit docenten die ervaren zijn in het lesgeven aan brugklassers.
Natuurlijk heb je hier het meeste contact mee. Als je vragen hebt kun je de docenten direct aanspreken tijdens de les. Eventueel kun je ze ook via de mail bereiken. Alle mailadressen van ons personeel zijn hier te vinden.
De docenten geven jou huiswerk op en controleren dit. Als je een keer je huiswerk niet gemaakt hebt, of je boeken bent vergeten, wordt dit zichtbaar in Somtoday. Ook je aanwezigheid tijdens elke les wordt door de docent genoteerd in Somtoday.

Mentor

De klas waarin je geplaatst wordt, krijgt een eigen mentor toegewezen. Deze mentor is erg belangrijk voor jou en je ouders. De mentor houdt via de computer in Somtoday bij wat jouw cijfers zijn, controleert jouw aanwezigheid enz.
De mentor houdt samen met jou en je ouders goed in de gaten of je studie goed verloopt.
Voor vragen kun je altijd bij je mentor terecht. Hij is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Teamleider

Op het Hoeksch Lyceum werken zes teamleiders. De teamleider van de brugklasleerlingen is dhr. Jonas.

 

Studieles

Elke week krijg je één studieles. Deze studieles wordt o.a. verzorgd door je mentor. Daarin komen zaken als studievaardigheden, agendagebruik, groepsvorming, pesten, enz. aan de orde. De mentor kan dat uur ook gebruiken om gesprekken met de klas te voeren.

 

 

Huiswerkbegeleiding en bijles

Soms is het best moeilijk om je huiswerk op de juiste wijze in te delen, of kan je je thuis moeilijk concentreren. Dan is huiswerkbegeleiding misschien een oplossing voor jou. Het Hoeksch Lyceum werkt hierbij samen met Studievaart. Meer informatie hierover vind je hier.

Bijles wordt gegeven door leerlingen uit de bovenbouwklassen. Meer informatie over bijles vind je hier

Zorgcoördinator en vertrouwenspersoon

Op het Hoeksch Lyceum hebben wij  een zorgcoördinator en een zorgplan. De zorgcoördinator houdt bij wat je als leerling aan eventuele zorg nodig hebt. Hiervoor wordt een zorgplan opgesteld.

Met problemen kan je in de eerste plaats terecht bij je mentor.
Soms zijn de problemen groter, en wil je terecht kunnen bij een personeelslid die hier raad mee weet en die geheimhouding garandeert. Op school hebben wij drie vertrouwenspersonen.

Leerlingbespreking

Zeer regelmatig heeft de mentor overleg met de andere leerkrachten en de teamleider over jou en je klas. Dit noemen wij de leerlingbespreking.
Als het nodig is neemt de mentor contact op met je ouders.