Mavo op het Hoeksch Lyceum

De mavo-opleiding, ook wel vmbo-TL, duurt in totaal vier jaar en geeft toegang tot MBO-opleiding niveau 4.
De leerlingen doen in zeven algemene vakken examen. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze uit een van de vier profielen:

– Economie
– Zorg en Welzijn
– Techniek
– Landbouw

Binnen een profiel bestaat elk vakkenpakket uit drie delen: het gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding), het profieldeel en het vrije deel. Bij alle keuzemomenten wordt intensieve begeleiding geboden.

In de 3e en 4e klas is een zogenaamde “beroepenoriëntatie” verplicht en lopen leerlingen twee weken stage buiten
onze school.

We hebben oog voor talent, dus als een leerling na de mavo nog een havo-diploma wil halen, stimuleren we dat. Leerlingen die de havo willen doen, moeten wiskunde en geschiedenis verplicht kiezen en daarnaast een extra examenvak volgen. Na afloop van de examens worden overstapmodules wiskunde en scheikunde aangeboden. Deze invulling zorgt voor een betere aansluiting op het havo.

Ieder schooljaar zijn er verschillende informatieavonden voor de ouders van de leerlingen uit de mavo-klassen. De teamleider en de decaan van de mavo-afdeling geven tijdens de informatieavonden een presentatie.

Teamleider mavo

Teamleider van de mavo-afdeling is
mevr. C.H. van der Woude

Decaan

De decaan van de mavo-afdeling is
dhr. M.Hachmang

Doorstroom van mavo naar havo

Onderstaand document geeft meer informatie over de doorstroom van mavo naar havo op het Hoeksch Lyceum.

Doorstroom mavo 4 naar havo 4

 

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB)

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen eerder en meer met hun opleidings-en beroepskeuze kunnen en moeten doen. Het maken van een goede keuze voor een opleiding die een leerling écht wil doen motiveert leerlingen om te werken voor school en om hun mavodiploma te halen. Op onze school volgen alle derdejaars mavo-leerlingen het Windroosproject.
Meer informatie