Mavo op het Hoeksch Lyceum

De mavo-opleiding, ook wel vmbo-TL, duurt in totaal vier jaar en geeft toegang tot MBO-opleiding niveau 4.
De leerlingen doen in zes algemene vakken examen. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze uit een van de vier sectoren:

– Economie
– Zorg en Welzijn
– Techniek
– Landbouw

Binnen een sector bestaat elk vakkenpakket uit drie delen: het gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding), het sectordeel en het vrije deel. Bij alle keuzemomenten wordt intensieve begeleiding geboden.
Als leerlingen voor mavo+ kiezen, dan moet wiskunde en een extra examenvak gevolgd worden, daarnaast
worden na afloop van de examens modules wiskunde en scheikunde aangeboden.
Deze invulling maakt de overstap naar het vierde leerjaar van het havo beter mogelijk.

In de 3e en 4e klas is een zogenaamde “beroepenoriëntatie” verplicht en lopen leerlingen twee weken stage buiten
onze school.

Ieder schooljaar zijn er verschillende informatieavonden voor de ouders van de leerlingen uit de mavo-klassen. De teamleider en de decaan van de mavo-afdeling geven tijdens de informatieavonden een presentatie.

Teamleider mavo

Teamleider van de mavo-afdeling is
mevr. C.H. van der Woude

Decaan

De decaan van de mavo-afdeling is
dhr. M.Hachmang

Doorstroom van mavo naar havo

Onderstaand document geeft meer informatie over de doorstroom van mavo naar havo op het Hoeksch Lyceum.

Doorstroom mavo 4 naar havo 4