Mavo op het Hoeksch Lyceum

Mavo staat voor middelbaar algemeen vormend onderwijs.
De mavo-opleiding, ook wel vmbo-TL, duurt in totaal vier jaar en geeft toegang tot MBO-opleiding niveau 4.
De leerlingen doen in zeven of acht algemene vakken examen. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze uit een van de vier profielen:

– Economie
– Zorg en Welzijn
– Techniek
– Landbouw

Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding zijn de verplichte vakken, vervolgens kiezen leerlingen een profieldeel en een vrij deel.

Binnen een profiel bestaat elk vakkenpakket uit drie delen: het gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding), het profieldeel en het vrije deel. Bij alle keuzemomenten wordt intensieve begeleiding geboden.

In de 3e en 4e klas is een zogenaamde “beroepenoriëntatie” verplicht en lopen leerlingen twee weken stage buiten
onze school.

We hebben oog voor talent, dus als een leerling na de mavo nog een havo-diploma wil halen, stimuleren we dat. Leerlingen die de havo willen doen, moeten wiskunde en geschiedenis verplicht kiezen en daarnaast een extra examenvak volgen. Na afloop van de examens worden overstapmodules wiskunde en scheikunde aangeboden. Deze invulling zorgt voor een betere aansluiting op het havo.

Ieder schooljaar zijn er verschillende informatieavonden voor de ouders van de leerlingen uit de mavo-klassen. De teamleider en de decaan van de mavo-afdeling geven tijdens de informatieavonden een presentatie.

Teamleider mavo

Teamleider van de mavo-afdeling is
dhr. S. Franken

Decaan

De decaan van de mavo-afdeling is
dhr. M.Hachmang

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB)

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen eerder en meer met hun opleidings-en beroepskeuze kunnen en moeten doen. Het maken van een goede keuze voor een opleiding die een leerling écht wil doen motiveert leerlingen om te werken voor school en om hun mavodiploma te halen. Op onze school volgen alle derdejaars mavo-leerlingen het Windroosproject.
Meer informatie

MBO-avond op school

Jaarlijks organiseert onze school een MBO-voorlichtingsavond. Er worden dan ruim 100 klassikale voorlichtingen gegeven door MBO-scholen. Daarnaast is er in de aula een informatiemarkt waarbij er informatie gehaald kan worden over de vele MBO vervolgopleidingen.

VCA certificaat behalen tijdens jouw mavo-opleiding?

In februari 2021 starten vanuit het Hoeksch Lyceum in samenwerking met het Actief College speciale lessen om het VCA certificaat te behalen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat is een officieel landelijk erkend document met een geldigheid van 10 jaar.

Het hebben van een VCA diploma wordt steeds meer de norm binnen verschillende bedrijfstakken en is regelmatig een harde eis om een baan te kunnen krijgen.

Door in het bezit te zijn van een VCA diploma, voldoet iemand aan alle wetgeving op het gebied van veiligheid. Zoals bijvoorbeeld:

  • Herkennen van onveilige situaties.
  • Maatregelen qua veiligheid die op de werkvloer verplicht zijn.

De bedrijven in de Hoeksche Waard zijn blij dat het Hoeksch Lyceum in samenwerking met het Actief College een mogelijkheid biedt om dit certificaat al in het voortgezet onderwijs te behalen.

De opleiding bestaat uit 12 lessen door VCA-gecertificeerde docenten, maar ook door zelfstudie thuis. Als het organisatorisch mogelijk is, vinden de lessen plaats op de eigen school van de deelnemende leerling. Examinatoren van Fisama uit Oud-Beijerland nemen het examen af.

Deelname aan de lessen en het examen is geheel gratis. Echter aanwezigheid tijdens deze lessen is een must!, naast een gemotiveerde werkhouding. Bij minder dan 80 procent aanwezig, zal de leerling teruggetrokken worden van het examen.