Word jij een van de nieuwe leraren?

Een goede leraar kan veel betekenen voor leerlingen. Dat merk je wel aan de verhalen van je kind(eren). Zou een overstap naar een baan als leraar in het voortgezet onderwijs of mbo iets voor jou zijn?

Belangrijk daarvoor is dat je affiniteit hebt met twaalf- tot twintigjarigen. Vind je het contact met hen boeiend en heb je een hbo- of universitaire opleiding afgerond waarmee je een schoolvak (bij voorkeur een tekortvak) in het voortgezet onderwijs of mbo kunt geven, oriënteer je dan eens op de mogelijkheden voor een overstap.
Dat kan door mee te doen aan een online voorlichtingsbijeenkomst van ‘Leraar van Buiten’. Je krijgt dan in anderhalf uur informatie over werken in het onderwijs en over opleidingen tot leraar, waaronder het zij-instroomtraject.

Gestructureerd aanbod Leraar van Buiten
‘Leraar van Buiten’ is een samenwerking van schoolbesturen in de gemeenten Den Haag (De Rode Loper), Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart. Deze samenwerkingsorganisatie verzorgt voorlichting om mensen van buiten het onderwijs (potentiële zij-instromers) te interesseren in een overstap naar het voortgezet onderwijs en mbo.
Dit gebeurt gestructureerd, door achtereenvolgens (online) voorlichtingsevents, een CV-check, oriënterende activiteiten op scholen, een oriëntatiecursus ‘Zin in Lesgeven’, hulp bij de match met een school of schoolbestuur en begeleiding naar een goede start voor de klas. .
Ga voor meer informatie en aanmelden naar: https://www.leraarvanbuiten.nl/

 

 

 

Campagne wil goede nieuwe leraren vinden


Ook dit jaar wordt in onze regio de voorlichtingscampagne ‘Leraar van Buiten’ gehouden voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs en mbo. Het doel van deze campagne is mensen die een carrière hebben gemaakt in een andere maatschappelijke sector te interesseren voor een overstap naar het onderwijs in Den Haag, Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart. Deze zij-instromers kunnen – als ze een goede opleiding hebben – helpen om het lerarentekort op te lossen.

Ken jij zelf iemand die een overstap naar het onderwijs overweegt, wijs hem of haar dan op ‘Leraar van Buiten’. Dit geldt voor mensen die een hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond in een richting die verwant is aan een schoolvak. Gezocht worden vooral kansrijke kandidaten voor Nederlands, de vreemde talen, bètavakken en technische vakken in het (v)mbo.

Het aanbod van Leraar van Buiten bestaat uit voorlichtingsevents, een CV-check, oriënterende activiteiten op de scholen, een oriëntatiecursus ‘Zin in Lesgeven’ en hulp bij de match met een school of schoolbestuur.
Dit najaar en tot en met juni 2022 vinden de online voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Dan kunnen geïnteresseerden informatie krijgen en vragen stellen over werken in het onderwijs, lerarenopleidingen (waaronder het zij-instroomtraject) en HRM-zaken.
Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.leraarvanbuiten.nl