Lessen, rooster en pauzes

Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster bij te wonen. De aanwezigheid wordt elk lesuur bijgehouden.
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen wijzigingen in het rooster inzien op de homepage van de schoolsite.
Brugklassers krijgen alleen achtste lesuren toebedeeld als roostertechnisch noodzakelijk is. Normaliter zijn hun lessen eerder op de dag al afgerond.

Klik in het menu aan de rechterzijde op één van de onderwerpen voor meer informatie.