Lessen, rooster en pauzes

Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster bij te wonen. De aanwezigheid wordt elk lesuur bijgehouden. Alleen een teamleider kan de leerling toestemming geven de lessen niet te volgen.
Bij aanvang van de les gaat de leerling na de eerste bel naar het lokaal en zorgt ervoor dat hij/zij vóór de 2e bel op zijn/haar plaats zit.

In het schooljaar 2021-2022 is het Hoeksch Lyceum overgestapt op een 45-minutenrooster. Door de kortere lestijd ontstaat er ruimte voor maatwerk. Na de gewone lessen zijn er dagelijks vak- en huiswerkuren. In de onderbouw vanaf 14.30 uur en in de bovenbouw vanaf 15.15 uur. In kleine groepen gaan de vakdocenten aan de slag met leerlingen die vertragingen hebben opgelopen. Doelgericht kan gewerkt worden aan specifieke achterstanden. Andere leerlingen hebben weer behoefte aan huiswerkbegeleiding. Ook dit zal in deze uren plaatsvinden. Leerlingen kunnen zelf intekenen voor deze uren of door de vakdocent of mentor op een bepaald uur geplaatste worden.

Op deze randuren wordt ook tijd vrijgemaakt voor uitdaging en talentontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de musical, de schaakclub, debatclub of schoolband en schoolkoor. Alle docenten zijn in principe beschikbaar voor deze uren.

Klik in het menu aan de rechterzijde op één van de onderwerpen voor meer informatie.