Pauze? Dan ook even echt pauze houden....

Tijdens de pauzes is het de bedoeling dat de leerlingen naar de aula of naar buiten gaan. Afwisseling van omgeving, even ongedwongen contact met leeftijdgenoten, werkt positief op de studiehouding tijdens de lessen.

Vooral met slecht weer raakt de aula overvol. Dit brengt risico’s en extra vervuiling met zich mee. Daarom werken wij met gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw.
Met name voor brugklassers kan het erg prettig zijn om alleen pauze te houden met 1e en 2e jaars medeleerlingen. Hierdoor voelen vooral de onderbouwleerlingen zich veiliger op het schoolplein.

Op het schoolplein staan veel picknicktafels. Fijn om daar in de pauze met elkaar te eten!
Liever binnen eten? Je kan in de pauzes en tussenuren gebruik maken van onze aula.

Leerlingen mogen in de pauze niet van het schoolplein af, dit geldt voor alle leerjaren.
Leerlingen vanaf het 3e leerjaar mogen in een tussenuur wel het schoolplein verlaten. Leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar mogen de school/het schoolplein in tussenuren niet verlaten.