Onderwijstijd

Scholen kunnen zelf kiezen hoe zijn hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt gehaald.

Dit is voor mavo 3700 uur, voor havo 4700 uur en voor het vwo 5700 uur.
Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

Het Hoeksch Lyceum voldoet aan beide eisen en heeft een marge ingebouwd om eventuele lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen.

Door gepersonaliseerd onderwijs kunnen individuele verschillen ontstaan.Als onderwijstijd worden niet alleen de reguliere lessen aangemerkt, maar ook projectonderwijs, vakgebonden excursies, workshops, stages, lessen aan hogeschool of universiteit, maatwerk in de vorm van ondersteuningsuren, keuzewerktijd-uren en uitdagende leertrajecten evenals examentrainingen