Bepaald gedrag kan leiden tot het maken van corvee-uren. De conciërge/de teamleider bepaalt het

aantal af te spreken uren en de invulling van het corvee aan de hand van de aard van de overtreding.

 

Pauzecorvee vindt plaats volgens het rooster, van alle leerlingen uit de betreffende klas wordt verwacht dat ze hieraan deelnemen.