Mobieltjes gaan op onze school in de telefoontas

Elektronische apparatuur mag tijdens de les alleen gebruikt worden wanneer de docent daar expliciet toestemming voor geeft. Mobieltjes, smartwatches en andere smart devices gaan bij binnenkomst in het lokaal in de telefoontas. Indien een leerling zich hier niet aan houdt kan deze apparatuur in beslag worden genomen door de docent of teamleider. In dat geval zorgt de docent of teamleider ervoor dat de leerling de apparatuur heeft uitgeschakeld. De teamleider kan het betreffende apparaat als regel tot na het achtste lesuur van diezelfde dag innemen.
Indien de docent of teamleider ervoor kiest het apparaat niet in beslag te nemen, kan hij eisen dat de apparatuur door de leerling wordt uitgeschakeld.

Het maken van foto’s, filmpjes e.d. en het doorsturen, vermenigvuldigen of publiceren hiervan is niet toegestaan en leidt tot sancties. Zie hiervoor ook ons media-protocol.

Mobiele telefoons mogen wel gebruikt worden in de aula en in de stenen hal.

Het gebruik van headsets en oordopjes is eveneens niet toegestaan binnen school (uitgezonderd aula, stenen hal en studieruimtes)