Roosterwijzigingen zijn soms onvermijdelijk

  • In periodes van rapportvergaderingen, schoolonderzoeken of examens, bij studieverlof of ziekte van docenten, wordt het rooster voor de leerlingen aangepast. We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen en soms is daarom een roosterwijziging onvermijdelijk. Leerlingen en ouders kunnen de roosterwijzigingen op ieder moment in Somtoday bekijken.
    Als een wijziging tijdelijk is, kunnen de leerlingen deze ook op school van de informatieschermen aflezen. Als een wijziging een permanent karakter heeft, wordt die door de mentor of teamleider in de klas medegedeeld. Vervanging van langdurig afwezige docenten wordt altijd aan de ouder(s)/verzorger(s) gemeld.
  • Door omzetting van uren voorkomen we zoveel mogelijk dat er voor leerlingen van lagere klassen tussenuren ontstaan. Als dit niet lukt wordt personeel ingezet om tussenuren op verantwoorde wijze op te vangen. Mocht er toch een tussenuur ontstaan dan kunnen leerlingen hun huiswerk maken en gebruik maken van de studieruimtes.  Ook kunnen leerlingen zich ontspannen in de aula of buiten. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen het schoolterrein daarbij niet verlaten.

Tot 19.00 uur ’s avonds verwachten we dat de leerling de wijzigingen in het lesrooster in Somtoday nakijkt.