Beschikbaarheid voor schooltaken

 

  • Onder schooltijd dient een leerling in principe voor schooltaken beschikbaar te zijn. De docent moet een beroep op de leerlingen kunnen doen voor studie-overleg, begeleiding, inhaalwerk, corvee, e.d.

    Sommige activiteiten buiten schooltijd zijn verplicht om bij te wonen (LOB, CKV of bijv. voor je PWS).
    In de 1e en 2e klas moet je van 08.00 tot 16.00 uur beschikbaar zijn voor school, in de overige leerjaren moet je van 08.00 tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor school.
    Maak dus geen afspraken direct na de lestijden omdat de school hier geen rekening mee kan houden.

    In sommige gevallen kan een leerling verplicht worden een activiteit na 16.00 uur c.q een avondactiviteit bij te wonen die zowel op school als buiten school kan plaatsvinden (bijvoorbeeld voor het vak CKV,  LOB of voor zijn/haar profielwerkstuk)