Ondernemende types kiezen voor de eigentijdse businessklas

Junior Business College (Businessklas)

Het Junior Business College is gericht op de onderbouw van mavo, havo en vwo.
Bij het Junior Business College gaat de leerling, tijdens drie lesuren per week, ontdekken wat ondernemen is.
De onderwerpen van de JBC-projecten in klas 1 zijn: ondernemerschap, reclamecampagne, evenement organiseren, handel, productontwikkeling en financiën.
In het 2e en 3e leerjaar zullen de eigen onderneming en het internationale karakter centraal staan.
 

In de brugklas havo en vwo kun je starten met het Junior Business College (Businessklas).

  • Vecon Businessschool

    Op dit moment zijn er ongeveer 50 Vecon Business Schools. Het International Business College van het Hoeksch Lyceum gaat een stap verder dan de meeste Business Schools.

     

International Business College – havo

Het Hoeksch Lyceum heeft sinds januari 2010 een International Business College havo.
Het IBC is bedoeld om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en de vervolgstudies in het HBO te verbeteren en daarnaast is het IBC de manier om je kennis te
laten maken met het ondernemerschap en je ondernemende gedrag verder te ontwikkelen.
Als je in 4 havo het vak bedrijfseconomie en/of economie volgt, kun je vanaf het twee-
de halfjaar deelnemen. Het programma loopt van maart tot maart (start in 4 havo en
afsluiting in 5 havo) en de lessen worden gegeven op een vast dagdeel in de week.
Het IBC-programma is opgebouwd uit modules van 6-7 dagdelen. In elk leerjaar zijn
er drie modules.
Het IBC gaat dus verder dan het Junior Business College. Je gaat je theoretische ken-
nis vergroten in verschillende modules die je kunt afsluiten met een officieel diploma.
Ook maak je kennis met de werkwijze en de programma’s van de Hogescholen, o.a.
Inholland en Hogeschool Rotterdam. Regelmatig ga je colleges volgen bij het HBO en
moet je opdrachten uitvoeren en presenteren.
Naast de theorie is de praktijk erg belangrijk. Daarom ga je geregeld op bezoek bij
bedrijven om een kijkje te nemen in de keuken. Welke producten maken de bedrij-
ven? Hoe wordt dit georganiseerd? Hoe worden de producten onder de aandacht ge-
bracht van de kopers? Allemaal vragen die tijdens een bedrijvenbezoek beantwoord
moeten worden.
Nadat je zoveel mogelijk kennis hebt opgedaan en je klaar bent voor de praktijk zet
je samen met een aantal medeleerlingen een bedrijf op. Eerst wordt een onderne-
mingsplan opgesteld en gepresenteerd aan mogelijke investeerders. Daarna gaat het
bedrijf, de Junior Company, werkelijk van start.
In februari wordt de Junior Company opgeheven en wordt het IBC – jaar afgesloten
met een presentatieavond en krijg je een certificaat als je alle onderdelen van het IBC
met een voldoende hebt afgerond.

Econasium – vwo

Het Econasium is bedoeld voor leerlingen met voldoende wiskundig inzicht die een
extra uitdaging aan kunnen en interesse hebben in economische onderwerpen.
Het Econasiumprogramma start in januari als je in 4 vwo zit en eindigt in 6 vwo.
Als je wilt deelnemen moet je minimaal een zeven hebben voor wiskunde in 4 vwo en
de vakken bedrijfseconomie en/ of economie in je vakkenpakket hebben.
Vooral belangrijk voor deelname is je motivatie. Daarom moet je vooraf een brief
schrijven waarin je aangeeft waarom je wilt meedoen aan het Econasium.
De kracht van het Econasium ligt in de samenwerking tussen scholen voor voortgezet
onderwijs en universiteit. Door deze samenwerking kom je al vanaf het vierde jaar van
het vwo op een uitdagende manier in aanraking met een universitaire studie in het
algemeen en een economische studie in het bijzonder.
Het Econasium bereid je goed voor op een studie aan een universiteit, omdat het
programma is samengesteld samen met de universiteit. Je oriënteert je op een geva-
rieerde manier op een universitaire studie in het algemeen en een economische studie
aan Tilburg University in het bijzonder vergroot je kansen om een studie succesvol af
te ronden.
Het programma bestaat uit colleges op Tilburg University, excursies naar bijvoorbeeld
De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Consument en Markt of de EU, een lessenreeks
“Statistiek voor het Econasium” en wetenschappelijk onderzoek doen onder begeleiding van universitaire docenten.
Leerlingen die het programma succesvol afronden, ontvangen een “Certificate of
Economic Proficiency” van Tilburg University.