Ondernemende types kiezen voor de eigentijdse businessklas

Junior Business College (Businessklas)

Het Junior Business College is gericht op de onderbouw van mavo, havo en vwo.
Bij het Junior Business College gaat de leerling, tijdens drie lesuren per week, ontdekken wat ondernemen is.
De onderwerpen van de JBC-projecten in klas 1 zijn: ondernemerschap, reclamecampagne, evenement organiseren, handel, productontwikkeling en financiën.
In het 2e en 3e leerjaar zullen de eigen onderneming en het internationale karakter centraal staan.
 

In de brugklas havo en vwo kun je starten met het Junior Business College (Businessklas).

  • Vecon Businessschool

    Op dit moment zijn er ongeveer 50 Vecon Business Schools. Het International Business College van het Hoeksch Lyceum gaat een stap verder dan de meeste Business Schools.

     

International Business College – havo

Het Hoeksch Lyceum heeft sinds januari 2010 een International Business College havo.
Het IBC is bedoeld om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en de vervolgstudies in het HBO te verbeteren en daarnaast is het IBC de manier om je kennis te
laten maken met het ondernemerschap en je ondernemende gedrag verder te ontwikkelen.
Als je in 4 havo het vak bedrijfseconomie en/of economie volgt, kun je vanaf het twee-
de halfjaar deelnemen. Het programma loopt van maart tot maart (start in 4 havo en
afsluiting in 5 havo) en de lessen worden gegeven op een vast dagdeel in de week.
Het IBC-programma is opgebouwd uit modules van 6-7 dagdelen. In elk leerjaar zijn
er drie modules.
Het IBC gaat dus verder dan het Junior Business College. Je gaat je theoretische ken-
nis vergroten in verschillende modules die je kunt afsluiten met een officieel diploma.
Ook maak je kennis met de werkwijze en de programma’s van de Hogescholen, o.a.
Inholland en Hogeschool Rotterdam. Regelmatig ga je colleges volgen bij het HBO en
moet je opdrachten uitvoeren en presenteren.
Naast de theorie is de praktijk erg belangrijk. Daarom ga je geregeld op bezoek bij
bedrijven om een kijkje te nemen in de keuken. Welke producten maken de bedrij-
ven? Hoe wordt dit georganiseerd? Hoe worden de producten onder de aandacht ge-
bracht van de kopers? Allemaal vragen die tijdens een bedrijvenbezoek beantwoord
moeten worden.
Nadat je zoveel mogelijk kennis hebt opgedaan en je klaar bent voor de praktijk zet
je samen met een aantal medeleerlingen een bedrijf op. Eerst wordt een onderne-
mingsplan opgesteld en gepresenteerd aan mogelijke investeerders. Daarna gaat het
bedrijf, de Junior Company, werkelijk van start.
In februari wordt de Junior Company opgeheven en wordt het IBC – jaar afgesloten
met een presentatieavond en krijg je een certificaat als je alle onderdelen van het IBC
met een voldoende hebt afgerond.