Schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. De school heeft een contract met Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de schoolboeken.

 

Ouders/leerlingen moeten zelf zorgen voor de tijdige bestelling van de boeken.
Als u aan het begin van de zomervakantie bestelt, bent u verzekerd van tijdige levering van de boeken.De boeken worden thuis bezorgd. Er kan worden besteld via internet op de website van Van Dijk Educatie, www.vandijk.nl.

Naast het pakket studieboeken dienen de leerlingen ook te beschikken over een aantal leermiddelen, die zelf moeten worden aangeschaft.

Borg

Van Dijk vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) een borg van € 75,- voor het boekenpakket om te bevorderen dat de
boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend.
De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden of de ouder(s)/verzorger(s) de borg willen betalen.

 

Als een nieuw boekenpakket wordt besteld en er is geen schade geconstateerd dan wordt het borgbedrag meegenomen naar het volgende schooljaar. Er wordt dus niet opnieuw borg in rekening gebracht.
Als na afloop van het schooljaar geen boeken meer worden besteld voor het volgende jaar wordt de borg aan de leerling/ouder(s) of verzorger(s) terugbetaald.