Schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. De school heeft een contract met Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de schoolboeken.

 

Ouders/leerlingen moeten zelf zorgen voor de tijdige bestelling van de boeken via de website
www.vandijk.nl.

Als u aan het begin van de zomervakantie bestelt, bent u verzekerd van tijdige levering van de boeken. De boeken worden thuis bezorgd.

Naast het pakket studieboeken dienen de leerlingen ook te beschikken over een aantal leermiddelen, die zelf moeten worden aangeschaft.

Borg

Van Dijk vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) een borg van € 75,- voor het boekenpakket om te bevorderen dat de
boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend.
De betaling van de borg is niet verplicht.

Als een nieuw boekenpakket wordt besteld en er is geen schade geconstateerd dan wordt het borgbedrag meegenomen naar het volgende schooljaar. Er wordt dus niet opnieuw borg in rekening gebracht.

 

Wanneer na afloop van het schooljaar geen boeken meer worden besteld voor het volgende jaar wordt de borg door Van Dijk Educatie aan de leerling/ouder(s) of verzorger(s) terugbetaald.