Voor het International Business College zit je op het Hoeksch Lyceum goed!

Het International Business College geeft de leerling de unieke kans om te leren door te doen. Het is bedoeld om de leerling beter voor te bereiden op een economische vervolgstudie, kennis te laten maken met ondernemerschap en te laten werken aan ondernemersvaardigheden.

Het programma is samengesteld in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (hbo), Inholland (hbo), Tilburg
Universiteit en het bedrijfsleven.

Het uitgangspunt van IBC is het “inside out, outside in“ principe. De leerling leert zowel in als buiten de school,
bezoekt bedrijven, volgt colleges bij de Hogeschool Rotterdam en Inholland, voert praktijkgerichte opdrachten uit en krijgt gastcolleges van ondernemers.
De leerling wordt in staat gesteld om zijn ondernemende talenten te ontwikkelen, vertrouwd te raken met de
onderwijsmethoden in het vervolgonderwijs en zijn bedrijfseconomische kennis te verdiepen. De dagelijkse praktijk staat centraal, waardoor het International Business College een betekenisvolle leeromgeving biedt!