Ter voorbereiding op de Centraal Schriftelijke Examens is er, naast de gebruikelijke examenvoorbereidingen en –trainingen door docenten van het Hoeksch Lyceum, de moge­lijkheid examentrainingen te volgen bij een externe instantie.

In de loop van het schooljaar volgt hierover meer informatie.

Examentrainingen bij Samen-Examen
De examentrainingen van instituut Samen-Examen worden gekenmerkt door vier pijlers:

1)  Het team van Samen-Examen bestaat uitsluitend uit bevoegde docenten die jarenlang ervaring hebben met de centraal schriftelijke examens van hun vak. Het zijn docenten, die uitstekende examenresultaten behalen, precies weten wat van leerlingen op de examens gevraagd wordt, die de valkuilen kennen en in staat zijn maatwerk te leveren.

2)  Voorzorg; voorafgaand aan de examentraining krijgt elke leerling de kans via mail te communiceren met hun examentrainer over delen van de stof die zij nog een keer uitgelegd willen hebben of bepaalde vaardigheden die zij in ieder geval extra willen trainen.

3)  De examentrainingen vinden plaats in kleine groepen met veel individuele aandacht. De groepen bestaan uit maximaal 9 leerlingen, waardoor er écht aandacht is voor de individuele hulpvragen.

4)  Nazorg; ook ná de examentraining kan de leerling nog met vragen terecht bij de trainer. Tevens krijgt de leerling tijdens de examentraining een zorgvuldig samengestelde syllabus waarin overzichten van de stof en opgaven zijn opgenomen om ook na de trainingsdag verder te oefenen.

Vakken, data, locatie en tijden
Bij Samen-Examen kunnen leerlingen van vwo, havo en mavo voor vrijwel elk vak een examentraining volgen. Leerlingen kunnen meerdere vakken kiezen als ze willen.

In principe vinden de trainingen plaats op het Hoeksch Lyceum op (data volgt).

Een dag examentraining duurt per vak van 9.00 uur – 17.00 uur.