De mavo-, havo- en vwo-afdeling hebben ieder hun eigen krant uitgegeven met veel leuke informatie over verschillende activiteiten. De krant is verstuurd naar de ouders van de betreffende leerjaren.

 

Mavo kerstkrant 2021

 Havo kerstkrant 2021
 

Vwo kerstkrant 2021