Valt het eerste lesuur uit? Je krijgt dan een sms!

Onze school beschikt over een SMS-berichtenservice. De service is bedoeld om leerlingen te attenderen op uitval van het eerste lesuur. Leerlingen ontvangen instructies met uitleg over het gebruik van deze gratis service.

 

De SMS-berichtenservice heeft betrekking op het eerste lesuur dat van 08.25 uur tot 09.10 uur wordt gegeven.
Tot 19.00 uur ’s avonds verwachten we van de leerling dat hij/zij wijzigingen in het lesrooster in Somtoday nakijkt.

Uitval van dit eerste lesuur dat tussen 19.00 uur in de avond en 08.15 uur in de ochtend wordt ingevoerd in Somtoday, zal via de SMS-berichtenservice worden verzonden.