Soms weet je het als ouder of als leerling even niet....

Soms komen ouders, kinderen en docenten voor vragen te staan waar ze geen raad mee weten. Bijvoorbeeld over pesten of gepest worden, ontwikkelings- of gedragsproblemen, vragen over opvoeding en ouderschap.

De school kan, met toestemming van ouders, de schoolmaatschappelijk werker inschakelen, maar ouders en leerlingen kunnen hier ook rechtstreeks terecht.

De schoolmaatschappelijk werker biedt schoolondersteuning, (kortdurende) hulpverlening aan
kinderen en ouders en verwijzing naar zorg buiten de school. Het is een laagdrempelige en snel inzetbare vorm van hulp.

De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van Enver, is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

Mw. Steur is de schoolmaatschappelijk werker voor onze school.