Zorgt u ervoor dat uw mailadres correct vermeld staat in Somtoday?

Op onze school werken we met twee ouderportalen: WIS en Somtoday.
De ouderportalen hebben verschillende functies. Hieronder staat een overzicht van de gebruiksfuncties van beide ouderportalen:
Somtoday

 

 

WIS
 
  • lesrooster
  •  overzicht van de naar u verstuurde brieven
  • aanwezigheidsadministratie
  • overzicht van uw facturen
  • cijferoverzicht
  • privacy-instellingen
  • huiswerk
  • evt. oudernotitie
  • online ziekmelding door ouders

Somtoday

Het inloggen in Somtoday kan via deze website (www.hoekschlyceum.nl), rechtsbovenin of rechtstreeks via  https://inloggen.somtoday.nl. Er is ook een app voor de mobiele telefoon. Zowel leerlingen als ouders kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen inloggegevens.

Inloggegevens worden per post verstrekt aan de ouders. De leerlingen krijgen die gegevens van hun mentor.

Ouders kunnen zelf de adresgegevens controleren, mutaties hierop kunnen doorgeven worden aan

 

administratie@hoekschlyceum.nl. Leerlingen krijgen een bericht via de gratis SMS-berichtenservice  wanneer het eerste lesuur uitvalt.

Naast deze mailberichten kunt u ook mededelingen (onderaan, onder het kopje Mededelingen) aantreffen in het ‘Vandaagscherm’, het eerste scherm wat u aantreft na het inloggen met uw ouderaccount. Ook kunnen o.a. docenten, mentoren en teamleiders zogenaamde ‘Oudernotities’ aanmaken. Deze notities zijn bedoeld om u op de hoogte te houden van voorvallen en gedrag betreffende uw kind(eren).

Vanaf 25 oktober biedt onze school de mogelijkheid aan om ziekmeldingen en meldingen om medische redenen, online via SOM te melden. Onder deze pagina staat een handleiding waarin beschreven staat hoe dit werkt. Deze handleiding is een complete handleiding voor het gebruik van SOM voor ouders.

De handleiding beschrijft de werking van SOM in de webversie. De meeste van de beschreven toepassingen werken op vrijwel dezelfde wijze in de app, alleen is de app wat beperkter.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over SOM of deze nieuwe toepassing, dan kunt u contact opnemen via somtoday@hoekschlyceum.nl.

Handleiding Somtoday

WIS
Inloggen bij WIS-ouderportaal kunt u via de website ouders.hoekschlyceum.nl. Bovenaan de webpagina kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. De gebruikersnaam van WIS is hetzelfde als de gebruikersnaam van Magister. Uw wachtwoord krijgt u bij inschrijving op onze school via email toegestuurd. Uiteraard kunt u het wachtwoord zelf aanpassen (klik na het inloggen op het tandwieltje en kies daarna voor ‘wachtwoord wijzigen’).

 

 

Wachtwoord of inlognaam vergeten?

Inlognaam vergeten?
Neemt u hiervoor contact op met de administratie via administratie@hoekschlyceum.nl
Wachtwoord vergeten?
Somtoday: Klik op ‘wachtwoord vergeten’. Er wordt een e-mail met instructies gestuurd naar het e-mailadres wat gekoppeld staat aan de eerder genoemde inlognaam.
WIS: Klik op ‘wachtwoord vergeten’. U krijgt daarna insructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Adres

Vanwege de mailberichten (brieven van school), maar ook vanwege het inschrijven voor ouderavonden en het kiezen van vakkenpakketten, is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van uw ouderaccount voor Somtoday en dat uw mailadres in Somtoday altijd up-to-date is.

Het actueel houden van het mailadres:
Log in met uw ouderaccount in Somtoday. G Onder contactgegevens kunt u uw e-mailadres invullen of wijzigen. Ook heeft u hier de mogelijkheid om uw mobiele nummer in te vullen of te wijzigen. Om de gegevens te bewaren klikt u op ‘contactgegevens opslaan’

Inloggen lukt niet?

Wanneer u om wat voor reden niet kunnen inloggen met hun ouderaccount verzoeken we dit te melden via somtoday@hoekschlyceum.nl . U krijgt dan de vereiste gegevens toegestuurd.

Technische werking Magister

Heeft u vragen over de technische werking van Somtoday dan kunt u als ouder via somtoday@hoekschlyceum.nl  uw vraag stellen.

Verdere informatie

Mocht u als ouder/verzorger niet in staat zijn om brieven per e-mail te ontvangen, dan verzoeken wij dit schriftelijk te melden aan onze administratie.