Huiswerk

Uiteraard zijn de leerlingen verplicht het opgegeven huiswerk te maken en te leren.

Huiswerk wordt, buiten mededeling aan de leerlingen in de klas, ook door de docent in Somtoday genoteerd en Somtoday is daarbij leidend.
Wanneer een leerling door omstandigheden het huiswerk niet heeft gedaan, meldt hij of zij dit voor het begin van de les aan de docent en geeft daarbij een door ouder(s) ondertekend briefje af. Indien een docent de reden niet accepteert, licht hij of zij de mentor in.

Enkele dagen per schooljaar zijn huiswerkvrij, meestal na vakanties of lange weekenden.
Dit geldt alleen voor klas 1 en 2.