Coördinator Onderwijsondersteuning

Het Hoeksch Lyceum kent een coördinator onderwijsondersteuning en een schoolondersteuningsplan.

De coördinator onderwijsondersteuning coördineert alle processen rondom zorg die een leerling nodig heeft.
In het schoolondersteuningsplan beschrijven wij op welke wijze wij de leerlingenzorg hebben georganiseerd.

De zorgcoördinatoren van onze school zijn mevr. Z. van der Stoep en mevr. G. van Nunen.
Te bereiken via
email: z.vanderstoep@hoekschlyceum.nl
email: g.vannunen@hoekschlyceum.nl
tel.: 0186-617522