In november van het schooljaar 2021-2022 hopen wij weer met de voorexamenleerlingen op buitenlandreis te kunnen gaan. De reisweek staat gepland in de week van 1 november. We verwachten dat we tegen die tijd weer op een veilige manier met elkaar op reis kunnen.

Dit jaar bieden wij alle informatie over de buitenlandreizen digitaal aan. Ouders zijn per brief al geinformeerd over de reizen die wij organiseren en onder welke reisvoorwaarden we deze reizen mogelijk maken. Een uitgebreide uitleg van de verschillende reizen presenteren we via ingesproken presentaties. Deze presentaties zijn d.m.v. onderstaande link in te zien.

Lees en bekijk deze informatie s.v.p. goed, zodat men na inschrijving niet voor verrassingen komt te staan. 

De leerlingen krijgen het inschrijfformulier met onze voorwaarden ook op papier uitgereikt in de les. Wij verzoeken vriendelijk dit formulier in te vullen, te ondertekenen en door de leerling te laten inleveren in ruimte 200. Leerlingen die langer afwezig zijn, mogen het formulier ook digitaal inleveren via onderstaand mailadres. De inschrijving start vanaf 10 maart en loopt tot en met 17 maart. Inschrijvingen voor of na deze inschrijfperiode worden niet in behandeling genomen.

De leerlingen van het gymnasium gaan volgend schooljaar in een andere periode op reis naar Rome. Deze reis is gekoppeld aan het gymnasiumprogramma. Deze leerlingen ontvangen op een ander moment de informatie over de inschrijving van deze reis.

Leerlingen die nu in 2 mavo/havo zitten en volgend jaar wellicht doorstromen naar 3 mavo, kunnen zich ook al inschrijven voor een reis. Dit betekent niet dat de wisseling van opleiding al definitief is. We reserveren alleen alvast een plek voor deze leerlingen. Mocht een leerling toch op de havo blijven, dan komt de inschrijving voor de reis automatisch te vervallen.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de reizen, dan kan contact opgenomen worden met mevrouw Weeda: s.weeda@hoekschlyceum.nl

Algemene informatie buitenlandreizen:

 

Presentatie Londenreis:

 

Presentatie Parijsreis:

Inschrijfformulier buitenlandreis 2021-2022

En dan nog....

We doen het samen, we hebben respect voor elkaar, we zijn betrokken en hebben vertrouwen in elkaar. Dat zijn de leefregels, de kernwaarden op het Hoeksch Lyceum. Wij willen graag dat iedereen zich binnen school maar ook tijdens buitenschoolse activiteiten veilig en welkom voelt. Ieder mens heeft behoefte aan vrijheid en ruimte om zichzelf te kunnen zijn en te kunnen groeien. Wanneer we met veel mensen bij elkaar zijn kan het voorkomen dat de behoefte van de een niet overeen komt met de behoefte van de ander. Wat ik wil, vind jij misschien helemaal niet fijn. Daarom zijn er regels die ervoor moeten zorgen dat het algemene welbevinden en  de algemene veiligheid nooit in het gedrang komen.

Helaas blijken deze regels voor een zeer beperkt aantal leerlingen niet vanzelfsprekend. Voor overschrijding binnen school is ons beleid te vinden op de website ( voorschriften en regels). Vanaf dit schooljaar vragen wij alle ouders bij een meerdaagse reis een overeenkomst te tekenen. Terugkeer naar huis vanwege alcoholbezit en/of gebruik, drugsbezit en/of gebruik, wapenbezit, maar ook grensoverschrijdend gedrag dat in strijd is met de waarden van onze school dan wel de veiligheid van medeleerlingen, begeleiders of de leerling zelf op het spel zet, zal voor rekening van de ouders zijn. Deelname aan de reis kan pas na ondertekening van de overeenkomst.

De veiligheid en het welzijn van allen heeft onze volle aandacht.