Trots op de resultaten van de eindexamens van dit jaar!

mavo 99%
havo 87%
vwo 87%