Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief deel ik graag met u/jullie een aantal wijzigingen voor komend schooljaar. In de laatste twee schooljaren heeft Covid-19 een behoorlijke impact gehad op het schoolleven. De gevolgen voor het onderwijs en de leerlingen hebben wij in beeld gebracht. Duidelijk is dat de leerlingen er heel verschillend mee om zijn gegaan. Sommige leerlingen hadden geen enkele moeite met les op afstand en presteerden beter. De meeste leerlingen hebben wel last gehad van de situatie. Vandaar ook het kansrijk bevorderen met aanpassing van de bevorderingsrichtlijnen.

Meer dan ooit is maatwerk gewenst. De behoeften lopen soms sterk uiteen. Natuurlijk kunnen wij niet aan 1200 leerlingen privéonderwijs bieden. Wel gaan wij vanaf volgend jaar werken met een systeem waarbij we zoveel mogelijk individuele aandacht aan de leerlingen kunnen geven. Dit kan zowel ondersteuning betreffen als verrijking of uitdaging.

45-minuten rooster
Komend schooljaar stapt het Hoeksch Lyceum over op een 45-minutenrooster. Het huidige rooster en de lessentabel wijzigen niet. Door de kortere lestijd ontstaat er ruimte voor maatwerk. Na de gewone lessen komen er dagelijks i-uren. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) vanaf 14.30 uur en in de bovenbouw vanaf 15.15 uur (naast reguliere lessen). In kleine groepen gaan de vakdocenten aan de slag met leerlingen die vertragingen hebben opgelopen. Doelgericht kan gewerkt worden aan specifieke achterstanden. Andere leerlingen hebben weer behoefte aan huiswerkbegeleiding. Ook dit zal in deze uren plaatsvinden. Leerlingen kunnen zelf intekenen voor deze uren of door de vakdocent of mentor op een uur geplaatst worden. Dezelfde uren kunnen gebruikt worden voor een stukje sociaal-emotionele begeleiding. Op deze randuren wordt ook tijd vrij gemaakt voor uitdaging en talentontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de musical, de schaakclub, debatclub of schoolband en schoolkoor. Alle docenten zijn in principe beschikbaar voor deze uren.

Kijk hier voor de nieuwe lestijden.

Toetsweken
Daarnaast hebben wij gekozen voor toetsweken vanaf het tweede leerjaar. In iedere rapportperiode komt één toetsweek. In deze week worden geen lessen gegeven (behalve aan de examenklassen). In de week voorafgaand aan de toetsweek mag niet getoetst worden. Buiten deze periodes kunnen wel SO’s en repetities afgenomen worden.

Waarom hebben wij hiertoe besloten? Op deze wijze hopen wij voor de leerlingen meer rust en structuur te bewerkstelligen. Er ontstaat meer duidelijkheid want ruim van tevoren is de toetsstof bekend. Er is nu voldoende tijd om de toetsen goed voor te bereiden. Daarnaast raakt de leerling al vroeg gewend aan een langere periode met uitsluitend toetsen en de bijkomende inspanning en concentratie. In het examenjaar zullen de SE-weken en de weken van het Centraal Eindexamen dan inmiddels vertrouwd voelen.

Rest mij nu mijn grote dank uit te spreken voor uw ondersteuning en begrip naar docenten, mentoren en school in het algemeen in het afgelopen jaar. Samen hebben wij op goede wijze de klus geklaard. De eindexamenresultaten zijn dit jaar uitstekend, zelfs na 2 coronajaren.

Ik wens iedereen een zeer goede vakantie toe. Na een welverdiende periode van rust kan er weer gerekend worden op een volledige inzet van ons allen om de schooltijd van onze leerlingen zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven.

Met warme groet,

mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector Hoeksch Lyceum