Flyer Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over zelftesten in de zomer:

Daaromtestik_MinOCW_FLYER_A5_FINAL2